Τα ανώτατα στελέχη των Starbucks, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντα Συμβούλου Howard Schultz δεν πρόκειται να αυξήσουν τις αποδοχές τους στο άμεσο μέλλον, μετά τις απώλειες που έχει σημειώσει η επιχείρηση.

Τα μέτρα ισχύουν για τα στελέχη της επιχείρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία κατέχουν θέσεις αντιπροέδρου ή ανώτερες και για το οικονομικό έτος 2009. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι βοηθοί υπευθύνων καταστημάτων, οι υπεύθυνοι καταστημάτων, οι εκπαιδευόμενοι retail manager και οι διοικητές περιφερειών θα λάβουν αύξηση της τάξεως του 3,5%.

Πηγή: Reuters.com