Με την καταβολή μεγαλύτερων ποσών και την προσθήκη διευρυμένων τόκων υπερημερίας θα επιβαρύνεται ο εργοδότης που καθυστερεί να καταβάλει στον εργαζόμενο την αποζημίωση που δικαιούται λόγω απόλυσης.

O Άρειος Πάγος (που ανέτρεψε αντίθετη εφετειακή απόφαση), σημειώνοντας ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβάλεται την ημέρα της απόλυσης ή κατά την ημέρα οφειλής της σχετικής δόσης (εφόσον καταβάλλεται τμηματικά), έκρινε ότι σε περίπτωση που καθυστερήσει η καταβολή, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο τόκους υπερημερίας από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και όχι τότε που επέδωσε την αγωγή στον εργοδότη.

H άποψη του Aρείου Πάγου έχει μεγάλη πρακτική σημασία κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι αποτέλεσμα μονομερούς βλαπτικής μεταβολής που επιφέρει ο εργοδότης στις εργασιακές συνθήκες.

Πηγή: Ημερησία on line