Στο κενό πέφτει η έκκληση του υπηρεσιακού υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αντώνη Ρουπακιώτη προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για ένα «μορατόριουμ» όσον αφορά τις μειώσεις μισθών -εθελοντικό «πάγωμα» της εφαρμογής του νέου νόμου για τις συμβάσεις έως τις εκλογές.

Έκκληση την οποία εμμέσως μόνο στήριξε ο πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, διευκρινίζοντας πως «η κυβέρνηση αυτή δεν έχει οιαδήποτε αρμοδιότητα για τη μεταβολή του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος».

Και ότι «είναι εντελώς διαφορετικό θέμα εάν, στο πλαίσιο της κοινωνικής ειρήνης – της κοινωνικής καταλλαγής, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να βρουν λύσεις, οι οποίες δεν θα δυναμιτίζουν το κλίμα στην τόσο δύσκολη περίοδο που ζούμε».Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σε σύνολο 151 συμβάσεων που «καλύπτουν» μεγάλο αριθμό απασχολουμένων:

1. Συνολικά 32 συμβάσεις έχουν λήξει ή καταγγελθεί μετά τις 14/2/2012 και «τρέχει» το τρίμηνο. Αν το τρίμηνο παρέλθει άπρακτο, δίνεται στον εργοδότη το δικαίωμα να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής + στα 4 διατηρούμενα επιδόματα (προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, όπου υπάρχει) χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

2. Για 10 συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μετά τις 14/8/2011 και μέχρι τις 14/2/2012 διήνυαν το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, έχει λήξει από τις 14/5/2012 το τρίμηνο.

3. Άλλες 43 συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχαν λήξει ή καταγγελθεί πριν από τις 14/8/2011, έχουν διανύσει το εξάμηνο παράτασης ισχύος και μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί νέες, με αποτέλεσμα οι κανονιστικοί όροι να έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας (μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου).

4. Στην αγορά εργασίας επεκτείνονται, μήνα με το μήνα, οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις (προβλέποντας μειώσεις μισθών έως 40%) και οι ευέλικτες συμβάσεις (μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης με μειωμένες από 50% και πάνω αποδοχές).

Οποτεδήποτε, ωστόσο, μπορεί να υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, ακόμη και με καθεστώς μετενέργειας.

Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, πάντως, δεν θα είναι, γενικά υποχρεωτική, αφού έχει καταργηθεί το δικαίωμα επέκτασής της σε όλους ανεξαιρέτως τους εργοδότες (το ίδιο ισχύει και για τη σύμβαση του εμπορίου, η οποία είναι σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει καταγγελθεί).

5. Στον ΟΜΕΔ (ο οποίος αποφασίζει μόνο για τους μισθούς) έχουν καταφύγει και βρίσκονται στο στάδιο της μεσολάβησης μόνο οι λογιστές.