Εγκρίθηκε η αίτηση που είχε υποβάλλει η AIMS / PRIAMOS Α.Ε. για επιχορήγηση επενδυτικού της σχεδίου.

Η επιχορήγηση έγινε από το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα μέσω των Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 και των προγραμμάτων της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος είναι, ήδη, σε εξέλιξη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2008.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πέραν της ριζικής αναμόρφωσης της κτιριακής υποδομής, του εξοπλισμού γραφείων και των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρείας και την εγκατάσταση του λογισμικού FILEFINDER, το οποίο είναι το πλέον εξειδικευμένο πρόγραμμα διεθνώς για τη διαχείριση έργων και εν γένει τη λειτουργία Εταιρειών Ανεύρεσης και Επιλογής Στελεχών (Executive Search), και χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί ταυτοχρόνως σε μεγάλο αριθμό γραφείων της AIMS σε διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, που δεν το χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας τόσο στην τοπική, όσο και στη διεθνή αγορά, στην οποία η εταιρεία έχει έντονη παρουσία από το 1999 οπότε και εντάχθηκε στην AIMS INTERNATIONAL, που σύμφωνα με σχετική έρευνα του έγκυρου διεθνούς κλαδικού περιοδικού SEARCH CONSULT κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως για το έτος 2006, μεταξύ των εταιρειών Ανεύρεσης και Επιλογής στελεχών (Executive Search).