Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η εκτίμηση κινδύνου κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010, στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης»του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, Αθήνα, από 08:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, εργοδοτών και εργαζομένων.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Εκστρατείας ενημέρωσης και ελέγχων για την εκτίμηση του κινδύνου κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας» την οποία διοργανώνει το Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SLIC). Η συγκεκριμένη εκστρατεία αφορά τους εξής τομείς δραστηριότητας: Ξυλουργεία και επιπλοποιεία, συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανικός και στεγνός καθαρισμός και αρτοποιεία και περιλαμβάνει α) Τη φάση της ενημέρωσης εργοδοτών, εργαζομένων και των λοιπών εμπλεκομένων (διανομή έντυπου υλικού, διαδίκτυο, ενημερωτικές εκδηλώσεις) και β) Τη φάση των επιθεωρήσεων σε χώρους εργασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων και η συμμόρφωση με ένα ελάχιστο απαιτήσεων πρόληψης και προστασίας κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των επαγγελματικών νόσων.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.