Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνει εντός του Οκτωβρίου του 2008 το 2o κύκλο του Μεταπτυχιακού τμήματος «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» με 25 συμμετέχοντες.

Πρόεδρος του τμήματος είναι ο καθηγητής. Δημοσθένης Αγγελίδης, που διατελεί και χρέη Αντιπροέδρου στο PMI Athens, Greece Chapter.

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός», που διδάσκει ο Δ. Αγγελίδης, εκπονήθηκαν από τους φοιτητές εργασίες με θέμα την οργάνωση και τη διαχείριση της στρατηγικής μεγάλων εταιρειών και στις οποίες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα ο Microsoft Project Server 2007 και Microsoft Portfolio Server 2007. Τη χρήση αυτών των στρατηγικών εργαλείων δίδαξε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ο Θεοφάνης Γιώτης, Πρόεδρος του PMI Greece.

O Microsoft Project Server εφαρμόστηκε ως εργαλείο χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης των case studies και ο Microsoft Portfolio Server χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επενδυτικών πλάνων των case studies.