Επτά στις δέκα ελληνικές εταιρείες, που συμμετείχαν στην πανελλήνια έρευνα για το Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας του 2ου εξαμήνου του 2009, θεωρούν σημαντικές τις παροχές που βελτιώνουν το εισόδημα του εργαζόμενου με ταυτόχρονη φορολογική απαλλαγή για εργοδότη και εργαζόμενο.

Στο δείγμα των εταιρειών που συμμετείχαν, μία στις πέντε προσφέρει ήδη μία τέτοια παροχή στο προσωπικό της, ενώ οι μισές θεωρούν πιθανό να προβούν άμεσα σε αντίστοιχη εφαρμογή. Φορέας διεξαγωγής της έρευνας ήταν το ALBA Graduate Business School. Προδιαγράφοντας ότι το 2009-2010 θα είναι μία χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις, η Accor Services με τα Tickets Restaurant, προσφέρει μία επίκαιρη λύση σε εργοδότη και εργαζόμενο, απαλλάσσοντάς τους από φορολογικές επιβαρύνσεις ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου. Τα Ticket Restaurant μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του καθημερινού γεύματος στην εργασία και εξαργυρώνονται σε πάνω από 7.500 καταστήματα εστίασης πανελλαδικά.