Χρονιά ορόσημο αποτελεί το 2017 για την Data Communication, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας.

Η εταιρία συνέχισε την πορεία της αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς και δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη νέων, πρωτοποριακών λύσεων λογιστικής, οικονομικής επιχειρησιακής διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει το DCScan4you, μια παγκόσμια καινοτομία που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων καταργώντας την πληκτρολόγηση παραστατικών.

Πρόκειται για υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί στο cloud και υλοποιεί την αυτόματη αναγνώριση και καταχώρηση παραστατικών. Επιπλέον, φέτος συμπληρώνονται 13 χρόνια από την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας της Data Communication με τη Microsoft.