Στο επίπεδο «Gold», το ανώτερο στη χώρα μας, ανέβηκε ο ΟΤΕ στα βραβεία του CR Index, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τις υψηλές επιδόσεις του στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο ΟΤΕ βελτίωσε την επίδοσή του κατά σχεδόν 5 μονάδες από το 2009, αποδεικνύοντας ότι έχει συνδέσει διαχρονικά την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά, ενώ ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατηγική, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Μέσω του CR Index, του πρώτου εθνικού δείκτη εταιρικής ευθύνης, όλες οι εταιρείες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιθεώρησαν τις δράσεις τους Εταιρικής Υπευθυνότητας με βάση διεθνή πρότυπα και κριτήρια, αλλά και τις επιδόσεις τους σε τομείς επίδρασης όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, η αγορά και οι εργαζόμενοι.

Στην επίσημη εκδήλωση βράβευσης που πραγματοποιήθηκε, διακρίθηκαν συνολικά 17 εταιρείες (5 στην κατηγορία «Gold», 4 στην κατηγορία «Silver» και 8 στην κατηγορία «Bronze»), για τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα. To CR Index αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό BITC (Business in the Community).

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ έχει εντείνει, τα τελευταία χρόνια, τις προσπάθειές του για τη συστηματοποίηση, εμβάθυνση και εξέλιξη των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει, καθώς και την ευθυγράμμισή τους με διεθνή πρότυπα. Εκτός από τον CR Index, οι απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ αξιολογούνται με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες, όπως το GRI και το FTSE4Good.