Αυτό ήταν το θέμα στο οποίο επικεντρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού που διοργάνωσε η KPMG στις 11 και 12 Μαρτίου και αποτέλεσε τη βάση για να αναπτυχθούν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τονώνοντας το ηθικό των εργαζομένων
Τις εργασίες του Συμποσίου άνοιξε ο Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Δικηγόρος / Διαχειριστής της Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες, ο οποίος ανέλυσε τις επιλογές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών από τη σκοπιά της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Διευκρινίζοντας τον όρο, ο Κ. Παπακωστόπουλος υποστήριξε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται στους κανόνες, τις πρακτικές και την κουλτούρα διοίκησης, τα οποία βάσει αρχών θέτουν τα πλαίσια των πολιτικών και των αποφάσεων των stakeholders.

Σχετικά με τις επιλογές για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. υποστήριξε ότι πρέπει να περνάνε από συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα εταιρικά αποτελέσματα δημιουργώντας έτσι συνθήκες μεγαλύτερης διαφάνειας. Η Εταιρική Διακυβέρνηση θα τονώσει την αξιοπιστία των επιχειρήσεων, τόνισε ο Κ. Παπακωστόπουλος, καθώς θα επιβάλλει τους κανόνες του «fair play» στον επιχειρηματικό στίβο.

Στο πάνελ με θέμα«Διατηρώντας το ηθικό των εργαζομένων υψηλό σε περιόδους κρίσης» συντονιστής ήταν ο Δρ Μπάμπης Μαινεμελής, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο ALBA, ο οποίος υποστήριξε ότι η αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού σε δύσκολους καιρούς είναι συνάρτηση του οράματος της επιχείρησης, των κοινών αξιών και της σχέσης εμπιστοσύνης.

Πρώτη το λόγο πήρε η Βασίλεια Μοσχονά, Human Resources Director της Praktiker Hellas, η οποία υποστήριξε οτι η εμπιστοσύνη μπορεί να διατηρηθεί με ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και διαφάνεια καθώς και σεβασμό προς τους νυν εργαζόμενους και τους αποχωρήσαντες από την εταιρεία ενώ η Αλίνα Παπαγεωργίου, Human Resources Director της Vivartia (κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών) αναφέρθηκε στον πανικό, στους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν (οικονομικό περιβάλλον, προβολή από τα media, ψυχολογία της μάζας, ασάφεια στην επικοινωνία) και τα αποτελέσματά του όπως το αρνητικό κλίμα, η πτώση της αποδοτικότητας και οι αποχωρήσεις.

«Η διατήρηση του ηθικού και της κινητοποίησης των εργαζομένων σε υψηλό επίπεδο είναι μία καθημερινή ανάγκη που επιτείνεται απροσδόκητα σε περιόδους κρίσης» ανέφερε η Άσπα Πίσπα, Human Resources Director της Sanofi Aventis Greece, η οποία συμφώνησε ότι η ειλικρινής επικοινωνία και συνεργασία, η ενημέρωση και η διαφάνεια, μπορούν, μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, ανέφερε και τη σημασία του να τονίζεται σε περιόδους κρίσης η συμβολή των εργαζομένων.

«Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι εύκολοι στις αλλαγές» δήλωσε ο Ζαφείρης Σαργιωτάκης, Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Sportscar (Porsche) και υπογράμμισε ότι η τόνωση της αίσθησης ευθύνης και του ηθικού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από πρακτικές όπως οι δεδομένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι ανά τμήμα και η προσπάθεια εναρμόνισης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Αγγελική Χριστοφίδου, Human Resources Director της Citibank Greece, υποστήριξε ότι η επικέντρωση πρέπει να γίνει σε θέματα που μπορούν να ελεγχθούν και ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των αξιών και συνειδητή αποδοχή της νέας πραγματικότητας. Επιπλέον, τόνισε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, όπως ανοχή στη χαμηλή απόδοση κατά τη φάση του θυμού και της αντίστασης.


Social Media και ενεργοποίηση συναισθήματος στην εργασία
Ο επικεφαλής στην Ευρώπη, του μεγαλύτερου Site επαγγελματικής δικτύωσης, του LinkedIn, Ariel Eckstein, Managing Director European Hiring Solutions, στην παρουσίασή του με θέμα «Social Media: Διαχείριση Ταλέντου στην ψηφιακή εποχή», έκανε σαφές ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και ότι πια οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν εάν θέλουν να έχουν στο δυναμικό τους, τους καλύτερους της αγοράς.

«Σήμερα, εταιρείες και υποψήφιοι εργαζόμενοι έχουν πολλές διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαχειρίζονται σωστά και από τις δύο πλευρές», διαπίστωσε και συμπλήρωσε ότι τα κοινωνικά μέσα έχουν αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο των εταιρειών και δίνουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους να χτίσουν ανθρώπινες σχέσεις.

Η τελευταία ενότητα της πρώτης ημέρας του Συμποσίου, επεφύλασσε μία έκπληξη στους συμμετέχοντες. Ο Κώστας Σημάτος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού, πραγματοποίησε workshop με θέμα «η παρακίνηση και η δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού στους εργαζομένους χωρίς υλικά ανταλλάγματα». Σε αυτό το δημιουργικό workshop, μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες χειροποίητα μουσικά όργανα από τη Δ. Αφρική και ο Κ. Σημάτος, μέσα από τους έντονους συμβολισμούς της μουσικής, ανέδειξε τη σημασία της ομαδικότητας, της συμμετοχής και του κοινού στόχου.

Η διαφορετικότητα είναι απαραίτητη και το θέμα, όπως τόνισε ο ίδιος, είναι να βρουν οι επιχειρήσεις τον τρόπο να ενεργοποιήσουν το συναίσθημα στον εργασιακό χώρο και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, η οποία αν συνδυαστεί σωστά με αυτή των υπολοίπων, μπορεί να δώσει ένα ομοιογενές αποτέλεσμα.

Αυθεντικότητα στην Ηγεσία
Ο καθηγητής του London Business School, Rob Goffee, υπήρξε ο κεντρικός ομιλητής της φετινής εκδήλωσης, ο οποίος παρουσίασε τη δική του οπτική για το θέμα της Ηγεσίας στις μέρες μας ενώ ανέλυσε τη θεωρία της «Αυθεντικής Ηγεσίας». Σύμφωνα με αυτήν οι ηγέτες που μπορούν να εμπνεύσουν τις ομάδες τους να τους ακολουθήσουν είναι εκείνοι που δεν φοβούνται να είναι ο εαυτός τους δείχνοντας ακόμα και τις αδυναμίες τους.

Η Ηγεσία δεν είναι ιεραρχική, υποστήριξε ο καθηγητής. Καθένας χρειάζεται να βασιστεί στο ένστικτό του, τη διαφορετικότητά του και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης ενώ, όπως τόνισε, κάθε ηγέτης πρέπει να δώσει το στίγμα του και να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του, προκειμένου να πείσει την ομάδα του να τον ακολουθήσει στους στόχους που έχουν τεθεί. Η ικανότητα να δημιουργεί ο ηγέτης ενθουσιασμό και δημιουργική ένταση στην εργασία είναι σημαντικά στοιχεία που μπορούν να κινητοποιήσουν τους άλλους ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε «οι καλοί ηγέτες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τα συναισθήματά τους για να καθοδηγήσουν τη δουλειά των υπολοίπων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παρουσίαση του Στέλιου Σταυρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Piscines Ideales, ο οποίος τόνισε ότι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερους εργαζόμενους πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν καλύτερους ανθρώπους. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη και να δώσουν ευθύνες. Το συνέδριο έκλεισε ο Λούης Νεοφύτου, Γενικός Διευθυντής της KPMG, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα σημάδια της εποχής είναι ανησυχητικά και τόνισε τη σημασία επίδειξης ψυχραιμίας από τα στελέχη για τη διαχείριση της εργασιακής πίεσης.

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου απονεμήθηκαν, για όγδοη συνεχή χρονιά, τα Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2009. Οι τρείς νικήτριες εταιρείες ήταν η Eurobank Cards στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η Imperial Tobacco στις κατηγορίες «Διαχείριση της Απόδοσης, των Αποδοχών & Παροχών» και «Διακράτηση Ανθρώπινου Δυναμικού» και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην κατηγορία «Χρήση της τεχνολογίας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού».

Τις τρεις νικήτριες εταιρείες ανέδειξε η ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, η οποία αποτελείται από τους: Γιάννη Δραπανιώτη, Σύμβουλο Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Χαράλαμπο Κανελλόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δημήτρη Μπουραντά, Καθηγητή, Διευθυντή του Executive MBA και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρθα Μυλωνά, ΗR Director South Eastern Europe του Ομίλου Επικοινωνίας DDB και Πρόεδρο του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), Μιχάλη Παγίδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και Πρόεδρο της Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Νάνση Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο ΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, η KPMG βράβευσε, επίσης, σε ειδική συνεδρία τους τρεις καλύτερους μαθητές των Παιδικών Χωριών. Χορηγός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η εταιρεία SATO.