Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιούν από κοινού το CIPD και η KPMG σχετικά με τις μεθόδους αποφυγής απολύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δεδομένα της έρευνας σχετικά με την αγορά εργασίας, που θα δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα, αποκαλύπτουν ότι μισοί εργοδότες σκοπεύουν να μειώσουν τις προσλήψεις, ενώ το 44% θα διακόψουν τη συνεργασία με άτομα που απασχολούνται μέσω πρακτορείων προσωρινής απασχόλησης για να αποφύγουν τις απολύσεις μόνιμου προσωπικού.

Ταυτόχρονα, σχεδόν 2 στις 10 επιχειρήσεις πρόκειται να εφαρμόσουν ευέλικτη απασχόληση και το 17% των εταιρειών δείγματος προσανατολίζονται στην περικοπή των bonus. Πάντως, μόνο 7% σκοπεύουν να προβούν σε μείωση μισθών. Οι συγκεκριμένες λύσεις έχουν υιοθετηθεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική ύφεση, όπως οι κατασκευές και οι υπηρεσίες προς ιδιωτικές εταιρείες.