Τον κοινό οδικό χάρτη δράσεων, ο οποίος αναδεικνύει τη Ρόδο ως προορισμό υβριδικής εργασίας, παρουσίασαν η Cisco και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τη φιλοξενία 17 πλήρως εξ αποστάσεως απασχολούμενων εργαζομένων της Cisco από όλη την Ευρώπη για 3 μήνες, με στόχο η Ρόδος να προβληθεί ως ένα «έξυπνο» ψηφιακό νησί και ολοκληρωμένος προορισμός προσέλκυσης εξ αποστάσεως εργαζομένων ανά τον κόσμο.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις, που θα βελτιώσουν τη διασύνδεση του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με τις εταιρείες μέλη του, ενώ, σε συνεργασία με το Rhodes International Culturea αnd Heritage Society (RICHeS), θα υιοθετηθούν ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ψηφιακής κληρονομιάς του τόπου.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι ψηφιακοί νομάδες θα προτείνουν, σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ψηφιακές λύσεις για την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά θα συμμετάσχουν και ενεργά σε έρευνα σχετικά με την ενσωμάτωση της εξ αποστάσεως εργασίας στις κοινωνίες.

Τέλος, οι εργαζόμενοι της Cisco, σε συνεργασία με κοινωνικές δομές, θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην τοπική κοινωνία, οργανώνοντας ειδικά σεμινάρια και workshops, που θα εστιάζουν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προστασίας.