Την έναρξη λειτουργίας της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους και νέες, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της Ακαδημίας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy του Οργανισμού, ανακοίνωσε η Cisco. Στόχος της εν λόγω Ακαδημίας είναι να φέρει σε επαφή με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cisco NetAcad, νέους και νέες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, εξού και η συμμετοχή δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η Ακαδημία θα προσφέρει κύκλους μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο κάθε κύκλου, καινούριοι και καινούριες εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν τα εισαγωγικά μαθήματα, ενώ οι παλαιότεροι/ες εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να προχωρούν σε επόμενα, πιο εξειδικευμένα μαθήματα, ανάλογα με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Ο πρώτος κύκλος, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Μάρτιο με τη συμμετοχή 100 εκπαιδευόμενων και θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, απευθύνεται στους νέους και στις νέες των 3,5 χιλ. οικογενειών που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και υποστηρίζονται ολιστικά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από τα 14 Κέντρα Στήριξής του.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα Cisco NetAcad προσφέρεται με τη μέθοδο e-Learning, με την πλειονότητα των μαθημάτων, ιδίως εκείνα του εισαγωγικού επιπέδου, να είναι ασύχρονα, ενώ, ειδικά στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ψηφιακής Ακαδημίας Cisco NetAcad από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα, να συνδέονται σε ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις με ελληνόφωνους εθελοντές εκπαιδευτές.