Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η Citi Ελλάδος αποσπώντας το βραβείο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην κατηγορία «Διακράτηση Προσωπικού», συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο θεσμό αυτό.

H Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος βραβεύθηκε για την υιοθέτηση του πρωτοποριακού προγράμματος “Our Life at Citi”, ενός προγράμματος δέσμευσης και ικανοποίησης των εργαζομένων, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Μια ομάδα εργαζομένων, οι VOE (Voice Of the Employee) Ambassadors, αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και υλοποιώντας εσωτερικά ενέργειες γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες, την Αναγνώριση και Ανταμοιβή, τη Διαφάνεια και Αξιοκρατία, την Εξέλιξη και Aνάπτυξη και την Καινοτομία.

Οι VOE Ambassadors στήριξαν το έργο και τις δράσεις τους, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και αξιοποιώντας ποικίλα κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους. Με αφορμή τη βράβευση, ο κος Κώστας Τσαλίκης, Αναπλ. Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος και Διευθυντής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Δυτικής Ευρώπης, Citi, δήλωσε:

«Οι άνθρωποί μας είναι η πηγή έμπνευσης για όλα όσα σχεδιάζουμε. Δεσμευθήκαμε να κάνουμε κάτι για το προσωπικό μας δημιουργώντας ένα ακόμη καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Μια τέτοια διάκριση μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι και αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση των προσπαθειών μας.» Η απονομή έγινε στο πλαίσιο του 17ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2014.