Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσίευσε η Uni Systems, σχεδόν η μία στις δύο επιχειρήσεις αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και οφέλη που μπορεί να της προσφέρει η υιοθέτηση επιχειρησιακών λύσεων μέσω cloud, και ταυτόχρονα, τρία στα τέσσερα στελέχη του HR δηλώνουν πως η εταιρεία τους αναζητεί νέους, βέλτιστους, περισσότερο ευέλικτους και πιο άμεσα εφαρμόσιμους τρόπους εργασίας.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η είσοδος των φορητών συσκευών στους χώρους εργασίας, σε συνδυασμό με τις πολύ συχνές γεωγραφικές μετακινήσεις των εργαζομένων, η αυξημένη χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και ο εν γένει μεγάλος όγκος πληροφοριών που κατακλύζει τους εργαζόμενους, επιβάλλουν αλλαγές στις επιχειρήσεις. Αλλαγές που συνίστανται στον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών διαχείρισης των εργαζομένων και στην παροχή μοντέλων επιχειρησιακής ευφυΐας στους διευθυντές για την λήψη άμεσων επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο των δράσεων του σύγχρονου HR τμήματος, οι cloud επιχειρησιακές λύσεις αποτελούν τον βέλτιστο συνεργάτη. Ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές και προσφέροντας δυνατότητες ταχείας υιοθέτησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες, καθώς και στην ενίσχυση των διοικητικών αποφάσεων με τη χρήση στατιστικών στοιχείων και δομημένων πληροφοριών. Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν ένα στα δύο στελέχη του HR στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις έχει εξοικειωθεί με την ιδέα μιας τεχνολογικά προηγμένης λύσης για τη διαχείριση των καθημερινών τους εργασιών.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της έρευνας η Uni Systems, εισήγαγε στην ελληνική αγορά την πλατφόρμα AtomoPlus: μια σύγχρονη και τεχνολογικά καινοτόμο λύση που προσφέρει απόλυτη ελευθερία σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης. Βασισμένο σε ανοιχτή internet αρχιτεκτονική και με ενσωματωμένες τεχνολογικές δυνατότητες web 2.0, το AtomoPlus παρέχει σημαντικά οφέλη, όπως ενιαία εικόνα για το σύνολο του οργανισμού και των εργαζομένων, κεντρικοποιημένη διαχείριση της επιχειρησιακής πληροφορίας, πολλαπλές επιλογές αναζήτησης, ανάκτησης και επεξεργασίας της πληροφορίας και ενισχυμένες διαδικασίες αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων.