Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς στοχεύουν να μοιραστούν με τους αναγνώστες τις εμπειρίες τους σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και έχοντας χειριστεί μία τεράστια γκάμα περιπτώσεων από τον κόσμο του coaching.

Μερικές από τις κρίσιμες ερωτήσεις στις οποίες το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσεις είναι οι εξής:

  • Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές τεχνικές coaching;
  • Πώς και πότε λειτουργούν πραγματικά-και πώς μπορούν να λειτουργήσουν για εσάς;
  • Ποιες είναι οι πλέον τυπικές και δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ανώτερων στελεχών και ποιος είναι ο τρόπος να εξασφαλιστεί η επιτυχία;
  • Πώς μπορείτε να διεγείρετε τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων και να τους βοηθήσετε να αναπτύξουν νέες προοπτικές;
  • Ποιες είναι οι τεχνικές που διαχωρίζουν ένα εξαιρετικό coach από τους υπόλοιπους; 

Οι stakeholders είναι ο Coach, ο Coachee και ο οργανισμός ή ο εργοδότης, ο οποίος αποφασίζει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει το coaching. Όλες οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρουσιάζονται προσπαθούν να μεταδώσουν πληροφόρηση, βαθιά γνώση αλλά και να κάνουν τον αναγνώστη να προβληματιστεί για τις δικές του προσωπικές περιπτώσεις και περιστάσεις και να του προσφέρουν βοήθεια για να βρει τη λύση ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  «χρηστικότητα» του βιβλίου ξεκινάει από τους ίδιους τους συγγραφείς, οι οποίοι είναι ειδικοί στον χώρο του coaching με πολυετή πείρα. Από αυτήν εκπορεύεται και η επιτυχημένη συνταγή του συνδυασμού της θεωρίας με την πράξη και η εφαρμογή της αξίας τους στην καθημερινή πραγματικότητα. Ακόμη και ο διαχωρισμός των ενοτήτων του βιβλίου παρουσιάζεται με ένα εξίσου πρακτικό και χρηστικό τρόπο.

Το πρώτο μέρος επεξηγεί πώς μπορεί κανείς να επιτύχει ως Coach, ποιες είναι οι απαραίτητες ικανότητες αλλά επίσης θέτει και το πλαίσιο για το πότε μπορεί να είναι χρήσιμο το coaching.

Το δεύτερο και το τρίτο μέρος αφορούν τις προκλήσεις των Coaches, δηλαδή ποιες μπορεί να είναι αυτές, αλλά και ποιες μπορεί να είναι οι διάφορες λύσεις ή τεχνικές και εργαλεία που ταιριάζουν στην εκάστοτε περίπτωση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κομμάτι εκείνο που εξετάσει τα πλέον προκλητικά, αποκαρδιωτικά ή προβληματικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι Coaches. Κάποια από αυτά είναι κοινότοπα, άλλα όχι τόσο και μπορούν να παρουσιαστούν με μια ποικιλία τρόπων.

Με ευφυή τρόπο οι συγγραφείς δίνουν «τροφή για σκέψη» τόσο στους Coaches όσο και στους πελάτες και τονίζουν πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα θέματα. Αυτό γίνεται με μια σειρά ερωτήσεων που σκοπό έχουν να παρακινήσουν τη σκέψη των Coaches, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορούν να υιοθετήσουν τις ερωτήσεις ως μέρος του προσωπικού τους στιλ.

Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η κάθε τεχνική και το κάθε εργαλείο ξεχωριστά, με μία συνοπτική περιγραφή του καθενός, αλλά και το πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διασφαλιστεί το επιτυχές αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται με εξαιρετικά πρακτικό και εύκολο στην ανάγνωση αλλά και αναζήτηση τρόπο που πραγματικά μπορεί να αποτελέσει «οδηγό».

Denis Sartain, Jeremy Kourdi, Patricia Bossons, εκδόσεις A&C Black, σελ. 240.