Ο όμιλος Palmie Bistro διοργάνωσε πρόσφατα ειδικό σεμινάριο στελεχών με τίτλο «Πρωτοποριακές Τεχνικές Coaching για Ηγέτες» στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Palmie Academy.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθοδήγησης των στελεχών των καταστημάτων Palmie bistro, ώστε να μεταδίδουν με αξιοπιστία την εταιρική κουλτούρα και να κινητοποιούν το προσωπικό τους. To σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Dale Carnegie.