Η υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον πιο ουσιαστικό παράγοντα διαμόρφωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων. Η θετική συμβολή των πρακτικών coaching και mentoring προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ουσιαστική στη σύγχρονη εποχή, με την αποτελεσματικότητά τους να διαφαίνεται όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική ζωή των ατόμων.

Σε ένα ασταθές περιβάλλον όπου οι περισσότεροι έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές και νέες προκλήσεις η ανάγκη για ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν ενεργά στην καθοδήγηση του ατόμου, ώστε να αντεπεξέλθει σε αυτές τις εξελίξεις, θεωρείται επιτακτική. Οι προκλήσεις και τα εμπόδια που καλούνται να διαχειριστούν τα στελέχη μπορεί να σχετίζονται με την ανάληψη κάποιας νέας θέσης, ενός πιο απαιτητικού project κ.ά. Έτσι, οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού τους αναζητούν τρόπους και πρακτικές που να εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτές με τα προγράμματα coaching και mentoring να επιλέγονται ως βέλτιστες πρακτικές και να συναντώνται στις πρώτες θέσεις επιλογής. Η θετική τους επίδραση θεωρείται δεδομένη και έχει αποδειχθεί ισχυρή, παρουσιάζοντας θετική συσχέτιση με την κερδοφορία των εταιρειών, ενώ η αποτελεσματικότητά τους δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική ζωή των στελεχών αλλά και στην προσωπική τους, με τα οφέλη να είναι αμφίπλευρα.

Σημασία
Η ανάγκη αυτοεπίγνωσης και επαναπροσδιορισμού των ικανοτήτων ενός ατόμου γίνεται περισσότερο εμφανής σε περιόδους κρίσης, αστάθειας και υψηλής μεταβλητότητας. Με τα μηνύματα από την αγορά να είναι συνεχή και τις αναδιοργανώσεις των επιχειρήσεων να πραγματοποιούνται ακόμη και στις μέρες μας, ως «αντίδραση» στην ανάγκη για βιώσιμη παρουσία, καινοτομία και υψηλή παραγωγικότητα, τα στελέχη φαίνεται να καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τόσο το coaching όσο και το mentoring αποτελούν σημαντικά «εργαλεία» ανάπτυξης και εξέλιξης των στελεχών στα χέρια των επιχειρήσεων εξ ορισμού. Πιο συγκεκριμένα ως coaching ορίζεται η επαγγελματική καθοδήγηση που θέτει στο επίκεντρο το ίδιο το στέλεχος ή την ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ατόμου και την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις καινούριες ανάγκες και προκλήσεις.

Συμβάλει στην καθοδήγηση του ατόμου ώστε το ίδιο να ανακαλύψει τις δυνατότητές του, τις διαθέσιμες επιλογές του καθώς βοηθά στον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που ενδεχομένως να εμποδίζουν την ανάπτυξη του μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρει και η Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF) «Συνεργασία με τον πελάτη σε μία δημιουργική διαδικασία που τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει την προσωπική και επαγγελματική του δυναμική» αποτελεί το coaching σαν πρακτική αποκαλύπτοντας τα βασικά του χαρακτηριστικά. Από την άλλη πλευρά, το mentoring αποτελεί μία διαφορετική διαδικασία, αν και μπορεί να διαθέτει ένα εν μέρει κοινό στόχο με το coaching, την επαγγελματική ενδυνάμωση του ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα αποδίδεται ως «μεταβίβαση γνώσης» από τον μέντορα (συνήθως κάποιο ανώτερο στέλεχος με πολλά χρόνια εμπειρίας και παρουσίας στην εταιρεία) προς τον καθοδηγούμενο. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο καθοδηγούμενος μετατρέπεται σε κοινωνό της γνώσης και της εμπειρίας που ο μέντορας διαθέτει, ακόμα και για την ίδια θέση που έχει αναλάβει το στέλεχος. Στην πραγματικότητα του αποκαλύπτει τρόπους καλύτερης διαχείρισης των προκλήσεων που χαρακτηρίζουν μία θέση μέσα σε έναν οργανισμό καθώς επίσης και τυχόν στρατηγικές ή τεχνάσματα για την αντιμετώπιση ή επίλυση προβλημάτων που συχνά προκύπτουν σε αυτήν.

Ανάγκες
Οι επιχειρήσεις καλούνται να θωρακίσουν τα στελέχη τους σε μία περίοδο αλλαγών ώστε να διασφαλίσουν υψηλές αποδόσεις, υψηλά ποσοστά δέσμευσης και μείωση των πιθανών αποχωρήσεων. Το coaching και το mentoring επιλέγονται σε μεγάλο ποσοστό ως επιχειρηματικές πρακτικές προσέγγισης των προβλημάτων που άπτονται θέματα επαγγελματικής φύσεως και όχι μόνο. Οι ανάγκες που καλούνται να ικανοποιήσουν σε επίπεδο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των στελεχών και επιλέγονται τα προγράμματα αυτά ανήκουν συνήθως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Θέση: Πολλά στελέχη στο πλαίσιο των αναδιοργανώσεων των εταιρειών είτε καλούνται να αναλάβουν μία νέα θέση είτε εισέρχονται για πρώτη φορά στο εργασιακό περιβάλλον μίας εταιρείας. Και στις δύο περιπτώσεις το coaching συμβάλει στην αυτοπαρατήρηση του στελέχους και στην ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για τη νέα του θέση μέσα από τον αυτοπροσδιορισμό του. Αντίστοιχα το mentoring συμβάλει στην ανάδειξη του τρόπου που ο μέντορας μπορεί να του μεταβιβάσει γνώση ώστε μέσα από πρακτικές που ο ίδιος έχει εφαρμόσει να μπορέσει να καθοδηγήσει τον νεοεισερχόμενο στην ανάληψη της καινούργιας του θέσης, των υποχρεώσεων και των προκλήσεων που αυτή εσωκλείει.

Project: Άλλη μία περίπτωση για την οποία επιλέγεται το coaching ή το mentoring είναι η ανάληψη ενός νέου και συνήθως περισσότερου απαιτητικού project. Στις μέρες μας δεν είναι λίγες οι φορές που οι εταιρείες προτρέπουν τα στελέχη τους να αναλάβουν projects που βρίσκονται έξω από την σφαίρα των υποχρεώσεών τους. Η ανάγκη για καινοτομία και ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς προϋποθέτει την άμεση αντίδραση των εταιρειών και τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων. Έτσι, έχοντας ως δεδομένο τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν ακόμη και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ο φόρτος εργασίας διογκώνεται προκαλώντας στρες και άγχος στα στελέχη, κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε να μην κάμψει και τελικά μειώσει τις ικανότητες και την παραγωγικότητα τους. Τόσο το coaching όσο και το mentoring ενδείκνυται για την ενδυνάμωση των στελεχών και την ουσιαστική υποστήριξή τους.

Προσανατολισμός: Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που στελέχη αποφασίζουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό είτε μέσα στην ίδια την εταιρεία όπου εργάζονται είτε σε κάποιον άλλο χώρο. Ιδιαίτερα η πρακτική του coaching παρέχει ουσιαστικά εφόδια για την καθοδήγηση του στελέχους μέσα από την αναζήτηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτει ή που καλείται να αναπτύξει.

Όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να έχουν ισχύ και σε επίπεδο ομάδας, ενώ η διαχείριση του στρες, η διαχείριση του χρόνου, των κρίσεων κ.ά. είναι ακόμη μερικά σημεία στα οποία παρέχεται στήριξη μέσω αυτών των προγραμμάτων.

Διαφορές
Αν και οι όροι του coaching και του mentoring αρκετές φορές συγχέονται εννοιολογικά και παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, ωστόσο εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές που τα κάνουν να ξεχωρίζουν, και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας να επιλέγεται ένα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, ένας τομέας στον οποίο διαφέρουν αυτά τα δύο προγράμματα είναι το περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ο σύμβουλος. Ο coach προέρχεται συνήθως από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, και διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση ώστε να καθοδηγεί τα στελέχη ή τις ομάδες που αναλαμβάνει.

Από την άλλη πλευρά ο μέντορας προέρχεται από το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, διαθέτει εμπειρία χρόνων μέσα σε αυτήν και συνήθως έχει αναλάβει κατά το παρελθόν την αντίστοιχη θέση την οποία αναλαμβάνει ο καθοδηγούμενος του. Άλλη μία διαφορά έγκειται στον στόχο που θέτουν τα προγράμματα αυτά. Μέσω του coaching το στέλεχος/ομάδα καλείται να αποκτήσει αυτογνωσία, να εντοπίσει τις ελλείψεις του και τις δυνατότητές του. Δεν στοχεύει να αναλύσει το παρελθόν και τους κακούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν τότε, αλλά αντίθετα στοχεύει στο παρόν και μέσα από μία διαδικασία αλληλεπίδρασης, στην κατανόηση και αλλαγή πεποιθήσεων που ενδεχομένως να περιορίζουν τις δυνατότητες του στελέχους μέχρι σήμερα.

Μέσω του mentoring ο καθοδηγούμενος καλείται να μάθει στρατηγικές ή πρακτικές που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που άμεσα ή μελλοντικά θα συναντήσει. Μία ακόμη ειδοποιός διαφορά είναι συνδεδεμένη με το που εστιάζουν τα προγράμματα αυτά. Έτσι, το coaching εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην εξέλιξη του ατόμου/ομάδας. Στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κινητοποίησης και των ηγετικών ικανοτήτων. Ολόκληρη η διαδικασία του βασίζεται στην εσωτερική αλλαγή του ατόμου/ομάδας, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταπόκριση στις επαγγελματικές ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, το mentoring βασίζεται στη μετάδοση γνώσης, η οποία προέρχεται από την εμπειρία του μέντορα, ενώ στοχεύει σε βελτιώσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (marketing, οικονομικά κ.ά.).


Coaching με απόδοση
Τα τελευταία χρόνια το coaching φαίνεται να αναπτύσσεται συστηματικά, με όλο και περισσότερες εταιρείες να το επιλέγουν ως μέσω υποστήριξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν μία ισχυρή κουλτούρα coaching επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη στήριξη των στελεχών τους. Τα οφέλη ωστόσο είναι διακριτά τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό.

Οργανισμοί
Στο πλαίσιο της δημιουργικής καθοδήγησης που πραγματοποιείται μέσω του coaching, η βασική ανάγκη της εταιρείας που ικανοποιείται είναι η ενδυνάμωση του στελέχους και η επίτευξη των εταιρικών στόχων από την πλευρά του. Εκτός όμως από αυτό η εταιρεία επωφελείται μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων με τα ακόλουθα:

 • ενίσχυση της ατομικής ανάπτυξης που επιδιώκεται μέσω των προγραμμάτων coaching,
 • επίτευξη αυξημένων αποδόσεων,
 • καθορισμός προσωπικών στόχων απόλυτα ευθυγραμμισμένων με τους αντίστοιχους εταιρικούς,
 • καλύτερη διαχείριση της αλλαγής και επαναπροσδιορισμός του ατόμου μέσα σε μία νέα ομάδα ή μία νέα θέση και
 • βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων μελλοντικά.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στελέχη που εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα coaching ανακαλύπτουν μέσα από αυτήν τη διαδραστική διαδικασία νέες επιλογές και νέους στόχους, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες/ικανότητες τους. Τα οφέλη που αποκομίζουν σε προσωπικό επίπεδο είναι πολλά με τα κυριότερα να εντοπίζονται στα ακόλουθα:

 • Αυτογνωσία: Το στέλεχος αποκτά καλύτερη αυτογνωσία, αφού σκοπός του προγράμματος είναι η καθοδήγηση και μέσα από συνεχείς ερωτήσεις και αναζήτηση, η τελική επίγνωση των δυνατοτήτων του (αναξιοποίητων ή μη) και των ελλείψεών του.
 • Στόχος: Μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτομο είναι σε θέση να επωφεληθεί πλέον από έναν ξεκάθαρο ορισμό στόχου και απαιτήσεων ώστε να τον επιτύχει μέσα από έναν εξατομικευμένο πλέον τρόπο που βασίζεται στις προσωπικές του ικανότητες και δυνατότητες.
 • Στήριξη: Ένας βασικός λόγος που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παρέχουν προγράμματα coaching στα στελέχη τους είναι η στήριξη που χρειάζονται ώστε να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις που προκύπτουν εν καιρώ. Για το λόγο αυτό πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως υποστηρικτικά προγράμματα με αποδέκτη το ίδιο το στέλεχος.
 • Ηθικό: Μέσα από τον επαναπροσδιορισμό των δυνατοτήτων/ικανοτήτων του ατόμου καθώς επίσης και το επίπεδο αυτογνωσίας που αποκτά το στέλεχος συνήθως παρουσιάζει στη συνέχεια και αυξημένη αυτοπεποίθηση με άμεσα εμφανή αποτελέσματα στην αύξηση της παραγωγικότητας του ίδιου.
 • Βελτίωση: Η βελτίωση που επιτυγχάνεται μέσω του coaching μπορεί να αφορά όχι μόνο αποκλειστικά την απόδοσή του ατόμου, αλλά και τις σχέσεις, την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής ακόμη και τη βελτίωση της επικοινωνίας του. Άλλωστε το coaching μπορεί να κινηθεί σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες που καλείται να καλύψει κάθε φορά και τη μορφή που θα λάβει (executive coaching, leadership coaching, relationship coaching, evolutionary coaching κ.ά.).
 • Ικανότητα: Η αναζήτηση απαραίτητων ικανοτήτων/δεξιοτήτων και η υποστήριξη του στελέχους σε κάθε επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα αυτών των προγραμμάτων. Το βασικό ζητούμενο ωστόσο είναι το άτομο να αποκτήσει την ικανότητα να εστιάζει σε ξεκάθαρους στόχους και να τους υλοποιεί με γρήγορο τρόπο βάσει των δυνατοτήτων και των πεποιθήσεών του.

Επιλογή
Οι ρίζες του coaching σύμφωνα με αρκετούς μελετητές εντοπίζονται στους κλάδους της συμβουλευτικής, του management και της εκπαίδευσης για προσωπική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό ασκείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες αν επιθυμούμε την πραγματική αξιοποίηση του ως εργαλείο ανάπτυξης. Η επικοινωνία και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον coach και το άτομο/ομάδα είναι πολύ σημαντική καθώς πάνω σε αυτήν θα στηριχθεί η ανάπτυξη και η εξέλιξη που είναι επιθυμητές. Έτσι, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του συμβούλου που θα πρέπει να διαθέτει είναι τα ακόλουθα ώστε να εξασφαλιστούν σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά:

 • Εμπειρία: Η επαγγελματική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική, ενώ αποτελεί και ένα ισχυρό «asset» στα χέρια του συμβούλου.
 • Ενημέρωση: Εκτός από την εμπειρία ο σύμβουλος οφείλει να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις πάνω στη μεθοδολογία του coaching ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από τη χρήση τους σε αντίστοιχα προγράμματα που προσφέρει.
 • Στάση: Η συναισθηματική στάση του ίδιου και η ωριμότητα που θα επιδείξει κατά τη διαδικασία του coaching είναι ουσιαστική. Μπορεί ο σύμβουλος να καθοδηγεί μέσω ερωτήσεων ώστε να πραγματοποιηθεί μία εσωτερική αναζήτηση και στη συνέχεια εξέλιξη και ανάπτυξη του coachee που αναλαμβάνει, ωστόσο θα πρέπει να βρίσκεται και ο ίδιος σε εγρήγορση για να θέσει τις σωστές ερωτήσεις, τη σωστή στιγμή.
 • Γνώσεις: Κάποια ακόμη από τα βασικά προσόντα ενός coach αποτελούν οι γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ακόμη και οι σχετικές του γνώσεις σε θέματα ψυχολογίας.
 • Χαρακτήρας: Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει το σύμβουλο είναι η συνέπεια και η εχεμύθεια. Ιδιαίτερα η εχεμύθεια είναι πολύ σημαντική σε αυτά τα προγράμματα καθώς τα στελέχη για να είναι σε θέση να αλλάξουν και αναπτυχθούν θα πρέπει ο coach να τους αποπνέει εμπιστοσύνη, κάτι που φυσικά κερδίζεται.
 • Μέθοδος: Η μεθοδολογία που επιλέγει ο σύμβουλος να χρησιμοποιήσει στα προγράμματα coaching είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους συμμετέχοντες και την ίδια την εταιρεία.

Viewpoint
Coaching & Mentoring: Στον τομέα της φιλοξενίας

Δήμητρα Λαμπροπούλου, Ass. Human Resources / Training Manager, Hilton Athens

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τομέα της φιλοξενίας καθώς το έμψυχο δυναμικό είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία και ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου. Ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε ως χώρα και αντιμέτωποι με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση της εκπαίδευσης καθίσταται αναγκαία τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Για την επίτευξη μιας άρτιας και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, οι πολλαπλοί ρόλοι και οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται στις έννοιες του «coaching & mentoring» είναι άμεσα συνδεδεμένες με όλα τα προγράμματα ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο εκπαιδευτής (coach) ή ο σύμβουλος (mentor) αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο ως προς τη διασφάλιση της επιτυχίας ενός προγράμματος (και όχι μόνο) με το να καθοδηγεί, να παρακινεί και να συμβουλεύει τους εκπαιδευόμενους για την επίτευξη συγκεκριμένων ατομικών και επιχειρησιακών στόχων. Η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης συγκεκριμένων στόχων είναι καθοριστικής σημασίας διότι έτσι δημιουργείται ένα πλάνο δράσης το οποίο αποσκοπεί στο να ενισχύσει την απόδοση και να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα (return on investment). Μέσα από αυτήν τη σχέση αλληλεπίδρασης και τα δύο μέρη απολαμβάνουν πολλά οφέλη. Οι εκπαιδευόμενοι χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής, αποκτώντας έναν συνοδοιπόρο στο ατέρμονο ταξίδι της μάθησης.

Ένα ταξίδι που ξεκινάει ανακαλύπτοντας τις εκάστοτε δυνατότητές τους, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τα ταλέντα τους. Ένα ταξίδι που σίγουρα βελτιώνει και το ηθικό των εργαζομένων διότι όταν ένας οργανισμός δείχνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των υπαλλήλων του, είναι φυσικό ότι και οι υπάλληλοι από την πλευρά τους θα ενδιαφερθούν περισσότερο για την ανάπτυξη του οργανισμού. Έτσι, μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού η λήψη αποφάσεων περνάει στα χέρια των εργαζομένων, οι οποίοι εξοπλισμένοι πια με συγκεκριμένες δεξιότητες και τεχνικές, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να στοχεύουν σε όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τέχνη του «coaching & mentoring» δεν αποτελεί, από μόνη της, πανάκεια και απαιτείται ένα σύνολο πρακτικών και πολιτικών το οποίο θα υποστηρίζει σε όλους τους τομείς το ανθρώπινο κεφάλαιο, το μοναδικό στοιχείο της επιχείρησης με την έμφυτη δύναμη να παράγει αξία.

Viewpoint
Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται το Coaching;

Αθανασία Κόρδα, Training Manager Europe / Global Commercial Operations, Pfizer Hellas S.A.

Ας υποθέσουμε πως εργάζεστε ως Προϊστάμενος Ανθρώπων σε μία εταιρεία. Οπότε έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας ή κατέχετε κρίσιμες γνώσεις, δεξιότητες ή εμπειρίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας. Κάποιος άλλος όμως πρέπει να εκτελέσει τη δραστηριότητα ή, τουλάχιστον, ένα μέρος της κι εσείς πρέπει να τον/την βοηθήσετε να το κάνει αποτελεσματικά. Εδώ βρίσκεται το πεδίο εφαρμογής του coaching, το οποίο επικαλείται στοιχεία από τους παρακάτω κλάδους: α. φιλοσοφία β. ψυχολογία γ. γλωσσολογία και δ. management. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching, το επαγγελματικό coaching είναι μια συνεχής επαγγελματική σχέση που βοηθά τους ανθρώπους να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη ζωή τους, την καριέρα τους ή τις επιχειρήσεις για τις οποίες εργάζονται. Μέσω της διαδικ ασίας του coaching, οι άνθρωποι εμβαθύνουν στη δική τους μάθηση, βελτιώνουν την απόδοσή τους και την ποιότητα της ζωής τους.

Η αποτελεσματικότητα του Coaching είναι αποδεδειγμένη: Στον κλάδο των Φαρμακευτικών Εταιρειών, για τους Διευθυντές Πωλήσεων, η καθοδήγηση είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα που προσδιορίζει την επιτυχία των Ιατρικών Επισκεπτών, αυξάνει το engagement και βελτιώνει τη διατήρηση των ταλέντων. Οι αποτελεσματικοί Coach εμφανίζουν κατά 19% καλύτερες επιδόσεις στις πωλήσεις σε σχέση με τους μη αποτελεσματικούς! (Sales Executive Council, Portrait of a World Class Coach, 2007). Ας δούμε κάποιους από τους λόγους που έχουν καταστήσει το coaching τόσο δημοφιλές:

 • Στo ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων, το coaching βοηθάει τα άτομα να προσαρμοστούν στις συνεχείς αλλαγές στο χώρο εργασίας.
 • Με τις εταιρείες να κάνουν downsizing και να εφαρμόζουν flatter δομές, τα άτομα πρέπει να ταιριάξουν γρήγορα στις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης των νέων ρόλων τους.
 • Τα ανώτερα στελέχη μπορεί να είναι «μόνα στην κορυφή», καθώς έχουν λίγους ανθρώπους που μπορούν να εμπιστευτούν, να αναπτύξουν ιδέες και να συζητήσουν τις αποφάσεις και τις ανησυχίες τους. Ένας coach μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα «ασφαλές και αντικειμενικό καταφύγιο», για να συζητήσουν θέματα και να λάβουν στήριξη. Έτσι, βελτιώνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση τα άτομα να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες ανάπτυξης και να υποστηρίζουν την επίλυση προβλημάτων. Είναι σημαντικό το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του coaching στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να διασφαλίσει ότι η κατάλληλη εκπαίδευση είναι διαθέσιμη για τους coach, είτε είναι line managers είτε HR specialists.