Ο όμιλος Coca Cola HBC επεκτείνει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα με τη δημιουργία ενός νέου τμήματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο επιχειρησιακών λύσεων για έναν αριθμό από χώρες δραστηριοποίησής του, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Συγκεκριμένα, με τη νέα αυτή επένδυση, η εταιρεία στηρίζει, όπως αναφέρει, την εγχώρια απασχόληση, προσβλέποντας σε περισσότερες από 50 νέες θέσεις εργασίας, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την προβολή της Θεσσαλονίκης ως μίας πόλης με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, η οποία παρέχει τις κατάλληλες υποδομές για επενδύσεις και ανάπτυξη μεγάλων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το νέο κέντρο κοινών επιχειρησιακών λύσεων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο τρίμηνο του 2021, θα συγκεντρώσει τις υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Τιμολόγησης για έναν αριθμό από χώρες, με την Ελλάδα και την Κύπρο να είναι οι πρώτες που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.