Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Future Loading» που πραγματοποιεί η Coca Cola στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαθέτοντας απλές διαδικασίες υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας μπορούν να επισκεφτούν τη σχετική ιστοσελίδα, δηλώνοντας συμμετοχή απλώς με μια υπεύθυνη δήλωση, με το πρόγραμμα να προσφέρει σύγχρονες εκπαιδεύσεις και δωρεάν εργαλεία που βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στην τρέχουσα κατάσταση, ενώ κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνα τα εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της, με βάση το προφίλ και τη δραστηριότητά της. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα έχει στόχο τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο.