Η 12PM Consulting συμμετείχε ενεργά στο 10ο Εθνικό και Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών ΕΕΣΜ με ένα Professional Panel που διαπραγματευόταν την πολυπλοκότητα που παρουσιάζεται στον σύγχρονο Project Manager.

Συντονιστές ήταν οι: Θεοφάνης Γιώτης και Δρ. Πάνος Χατζηπάνος. Πληροφορίες για το Complexity in Projects and Programs παρέχονται μέσα από την παρακολούθηση τμημάτων προετοιμασίας που οδηγούν στην πιστοποίηση PMP του Project Management Institute (PMI) που προσφέρει η εταιρεία 12PM. Ταυτόχρονα λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για PRINCE2, Business Analysis, PMO, SCRUM και Agile. Πληροφορίες: [email protected], 210-6100061 και www.12pm.gr