Τα εταιρικά δώρα ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο παραλήπτης τους αποτελούν μία επένδυση για την εταιρεία καθώς συμβάλλουν στην ενδυνάμωση ή τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τα οφέλη να είναι αμφίπλευρα. Ποιες είναι όμως οι τελευταίες τάσεις της αγοράς και πώς θα πρέπει να πραγματοποιείται σήμερα η επιλογή του δώρου που θα εκπροσωπήσει μια επιχέιρηση στην αγορά;

Η οικονομική κρίση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με μειωμένα budgets τα οποία καλούνται να διαχειριστούν και να διαθέσουν με φειδώ και ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες ανάγκες που προκύπτουν. Πλήθος αγορών αντιμετωπίζει κάμψη στα έσοδα του, ενώ πάγιες πρακτικές καλούνται να προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα και τις σύγχρονες ανάγκες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αγορά των επιχειρηματικών δώρων αντιμετώπισε επίσης συρρίκνωση, καθώς μικρότερο οικονομικό αντίτιμο φαίνεται πως επιλέγουν να καταβάλλουν σήμερα οι επιχειρήσεις για εταιρικά δώρα όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της Regus.

Επιπρόσθετα, η προσφορά εταιρικών δώρων σύμφωνα με τα ίδια αποτελέσματα παρουσίασε ανοδικές τάσεις συνολικά καθώς συνεχίζει να είναι μία αρκετά δημοφιλής πρακτική, με το 71% των εταιρειών να προσφέρουν δώρα σε πελάτες και συνεργάτες τους. Η επιλογή, ωστόσο, του δώρου που θα εκπροσωπήσει μία εταιρεία στην αγορά φαίνεται να ακολουθεί τις νέες τάσεις της εποχής, ενώ υπακούει σε νέους κανόνες όπως αυτοί διαμορφώνονται από τα καινούργια δεδομένα και ανάγκες των εταιρειών.

Εξέλιξη
Ως δώρο ορίζουμε οτιδήποτε χαρίζεται σε κάποιον, κάτι δηλαδή που δεν έχει αντίτιμο και προσφέρεται χωρίς να αναμένεται οποιαδήποτε ανταπόδοση από τον παραλήπτη του. Ο ορισμός του δώρου με το πέρασμα των χρόνων άλλαζε συχνά λόγο απόδοσης και μορφή. Για παράδειγμα, στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι συνήθιζαν να προσφέρουν δώρα στους θεούς για να κερδίσουν την εύνοιά τους, ενώ στην πορεία καθιερώθηκε να θεωρείται έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και του σεβασμού που τρέφουμε για το άτομο όπου και το προσφέρουμε. Κατέχοντας σημαντική θέση στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη δεκαετία του ’70 ξεκίνησε να εισέρχεται και στον κόσμο των επιχειρήσεων στην προσπάθεια κάλυψης παρόμοιων αναγκών.

Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως μέσο ευχαριστίας του παραλήπτη για τη συνεργασία του με τον αποστολέα, ενώ αργότερα αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο του marketing με απώτερο σκοπό την επιβράβευση, την ενδυνάμωση σχέσεων και τη δημιουργία brand loyalty. Τα οφέλη του δεν διέφεραν σε μεγάλο βαθμό από τα αντίστοιχα που δημιουργούνταν στις διαπροσωπικές σχέσεις, όμως τα επιχειρηματικά δώρα εξελίχθηκαν και αυτά με τη σειρά τους. Διευρύνθηκαν οι παραλήπτες στους οποίους αποστέλλονταν και μάλιστα εμπλουτίστηκαν οι λόγοι αποστολής σε κάθε μία κατηγορία από αυτούς με αμφίπλευρα οφέλη.

Παραλαβή και λόγος αποστολής
Τα επιχειρηματικά δώρα λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως έμπρακτη αναγνώριση της επιχειρηματικής αξίας που προσδίδει ο παραλήπτης του. Οι τρεις διευρυμένες κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν είναι οι ακόλουθες:

Εργαζόμενοι
Το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρείας αποτελεί αναμφισβήτητα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους σήμερα, καθώς ανάλογα με την απόδοσή του και τη δέσμευσή του απέναντι στο έργο που έχει αναλάβει, στο όραμα της εταιρείας αλλά και στην στρατηγική της επηρεάζει με άμεσο τρόπο τα κέρδη που η ίδια θα παρουσιάσει. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν πολλές εταιρείες προχωρούν σε μείωση προσωπικού, περικοπές μισθών και στην αγορά εργασίας αρκετοί οργανισμοί να δηλώνουν αδυναμία εύρεσης των κατάλληλων στελεχών για την πλήρωση θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του employee engagement θεωρείται επιτακτική. Οι λόγοι προσφοράς ενός εταιρικού δώρου στη συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να είναι αρκετοί με τους πλέον γνωστότερους την επιβράβευση για μία εξέχουσα απόδοση ή για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός project, την ανάληψη νέων καθηκόντων από ένα στέλεχος ή την ονομαστική του εορτή κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση της δέσμευσης απέναντι στην εταιρεία και τους στόχους της ακόμη και η ενίσχυση του brand loyalty είναι μερικά από τα βασικά ζητούμενα μέσω της προσφοράς ενός εταιρικού δώρου. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας αποτελούν εν δυνάμει πελάτες της και γι’αυτό το λόγο επιλέγεται συχνά να τους προσφέρεται κάποιο εκπτωτικό κουπόνι υπηρεσιών ή προϊόντων της ίδιας της εταιρείας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δώρων.

Συνεργάτες
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στον κύκλο εργασιών των εταιρειών είναι οι συνεργάτες τους. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι προμηθευτές ενός οργανισμού. Η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, τους μετατρέπει συχνά σε αποδέκτες επιχειρηματικών δώρων στην προσπάθεια εκ νέου ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας και έμπρακτης αναγνώρισης της αξίας της.

Πελάτες
Αν και σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν εν μέρει και οι δύο προηγούμενες ομάδες, σε γενικές γραμμές εντάσσονται οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει πελάτες μία εταιρείας. Οι οργανισμοί επιλέγουν να προσφέρουν εταιρικά δώρα για πολλούς λόγους και διαφορετικές περιστάσεις. Μπορεί να αποτελούν προωθητικά δώρα με αναφορά στο λογότυπο και τις υπηρεσίες-προϊόντα των εταιρειών ή και σε εταιρικά events που πραγματοποιούνται. Μπορεί να αποτελούν περισσότερο προσωπικά και εξατομικευμένα δώρα σε σημαντικούς πελάτες που εμπιστεύονται την εταιρεία για αρκετά συναπτά έτη, ενώ είναι δυνατόν να αποτελέσουν το έναυσμα για νέες συνεργασίες με καινούργιους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη της εταιρείας και η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες της είναι το βασικό ζητούμενο από την προσφορά επιχειρηματικών δώρων.

Έρευνες και τάσεις
Τα πρώτα χρόνια ένταξης της πρακτικής των εταιρικών δώρων στον επιχειρηματικό κόσμο η ανάγκη για διαφήμιση ήταν αυτή που ικανοποιούσαν κατά κύριο λόγο μέσα από την προσφορά τους. Στη συνέχεια όμως τα εταιρικά δώρα άρχισαν να εξελίσσονται και αυτά με τη σειρά τους και να ανταποκρίνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος αναγκών. Σήμερα, η πρακτική αυτή παραμένει αρκετά διαδεδομένη χάρη στα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες επιλέγοντας να έχουν παρουσία στην αγορά μέσα από τα επιχειρηματικά τους δώρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα «2013 Corporate Gift IQ Survey» αυξήθηκαν οι εταιρείες που επιλέγουν την αποστολή επιχειρηματικών/εταιρικών δώρων με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 77,4%, σε αντίθεση με το 63,5% που ήταν το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία το 49,9% δήλωσε ότι επιλέγει εταιρικά δώρα η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 50-299$ (34,5% το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012), ενώ το ποσοστό όσων επιλέγουν δώρα μικρότερης αξίας από 50$ μειώθηκε εκ νέου μέσα σε ένα χρόνο από 57,6% που ήταν το 2012 σε 45,1% για το 2013. Τέλος, η χρήση των επιχειρηματικών δώρων φαίνεται να πραγματοποιήθηκε σε προωθητικές εκδηλώσεις από το 52,3% των εταιρειών (40,7% το 2012), ενώ τα εταιρικά δώρα ως αναγνώριση των εργαζομένων και της συμβολής τους στα συνολικά αποτελέσματα επιλέχθηκε από το 51,5%, ποσοστό αρκετά αυξημένο από το 38,3% που ήταν το προηγούμενο χρόνο. Μέσα από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα: οι εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν σε αυτήν την πρακτική και μάλιστα αυξάνουν και την εμπιστοσύνη τους στα οφέλη της.


Είδη επιχειρηματικών δώρων
Αναφορικά με τα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρηματικά δώρα, η φαντασία αποτελεί τον μοναδικό περιοριστικό παράγοντα. Τα εταιρικά δώρα μπορούν να είναι μία κορνίζα, ένα usb ή ακόμη και ένα ταξίδι, ανάλογα με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει η προσφορά τους και τους παραλήπτες στους οποίους απευθύνεται. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα επιχειρηματικά δώρα μπορούν να ενταχθούν σε τρεις διευρυμένες κατηγορίες βάσει της αξίας τους και του σκοπού τους.

Μαζικής αποστολής: Σε αυτήν την ομάδα συναντάμε δώρα μικρότερης χρηματικής αξίας, που προορίζονται για αποστολή σε ένα ευρύ φάσμα συνεργατών. Συνήθως δεν διαθέτουν «προσωπικό» χαρακτήρα, αλλά συμβολικό και έχουν ως στόχο να προωθήσουν εταιρικές ενέργειες, προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τυποποιημένα: Σε αυτήν την κατηγορία συναντάμε δώρα τα οποία μπορούν να αποσταλούν για οποιοδήποτε λόγο σε οποιονδήποτε παραλήπτη. Μπορούν να λάβουν ένα περισσότερο εξατομικευμένο χαρακτήρα και αντλούν μεγαλύτερη αναγνώριση από τους αποδέκτες τους. Δεν έχουν εξ ολοκλήρου προωθητικό χαρακτήρα όπως τα δώρα της προηγούμενης ομάδας και η τιμή τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Πολυτελή: Στην τελευταία κατηγορία συναντάμε πιο luxury δώρα. Η τιμή τους είναι αρκετά υψηλότερη από τις προηγούμενες περιπτώσεις και οι παραλήπτες τους σαφώς λιγότεροι. Διαθέτουν πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς αποστέλλονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι συνήθως αποτελούν είτε αρκετά σημαντικούς πελάτες είτε εξαιρετικούς συνεργάτες των εταιρειών.

Σχετικά με τις νέες τάσεις που συναντώνται στην αγορά των επιχειρηματικών δώρων η δωροκάρτα φαίνεται να κατέχει μία υψηλή θέση. Οι προπληρωμένες αυτές κάρτες, παρέχουν οφέλη τόσο στους αποδέκτες όσο και στις εταιρείες καθώς προσφέρουν ευελιξία, μεγαλύτερο πλήθος επιλογών και ευκολία στη χρήση. Η επιλογή αυτών των εταιρικών δώρων φαίνεται να ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας ανοδική τάση στο χώρο τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, και τα εκπτωτικά κουπόνια για προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας είναι μία αρκετά διαδεδομένη πρακτική κυρίως αναφορικά με τα εταιρικά δώρα προς τους εργαζόμενους ενός οργανισμού.

Βήματα επιλογής
Όταν μία εταιρεία καλείται να αναζητήσει το επιχειρηματικό δώρο που θα την εκπροσωπήσει στην αγορά ή ακόμη και σε συγκεκριμένους πελάτες/συνεργάτες της, οφείλει να εξετάσει σε πρώτο χρόνο κάποιες παραμέτρους που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική της επιλογή. Υπάρχουν δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα βήματα που ακολουθεί ώστε η επένδυσή της σε αυτήν την πρακτική να επιφέρει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία. Μερικές από τις βασικές συνιστώσες της επιλογής είναι οι ακόλουθες.

Παραλήπτες: Σε πρώτο χρόνο η εταιρεία οφείλει να αποφασίσει αν το επιχειρηματικό δώρο θα σταλεί σε μία ευρεία βάση παραληπτών ή η λίστα θα περιορισθεί σε συγκεκριμένα στελέχη και συνεργάτες. Τα βασικά του χαρακτηριστικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν με τους αποδέκτες και για το λόγο αυτό ο προσδιορισμός των παραληπτών είναι η σημαντικότερη παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσει και να ορισθεί.

Διαθέσιμοι πόροι: Εφόσον η εταιρεία έχει αποφασίσει ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των εταιρικών δώρων, στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσει και το κόστος ή το διαθέσιμο budget που μπορεί ιδανικά να διαθέσει για επιχειρηματικά δώρα, χωρίς να σημαίνει ότι όσο λιγότερα είναι τα χρήματα που θα «επενδύσει» τόσο λιγότερες θα είναι και οι διαθέσιμες επιλογές της. Η ανάγκη διάθεσης μικρότερου χρηματικού κεφαλαίου σε αυτήν την πρακτική έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη διαφοροποίηση των επιλογών, με την αγορά των εταιρικών δώρων να προσαρμόζεται σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες.

Λόγος αποστολής: Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την τελική επιλογή είναι και ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία θα αποφασίσει την αποστολή εταιρικών δώρων. Θα είναι για την προώθηση κάποιου event, ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας της; Θα είναι για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή στο πλαίσιο μίας καινούργιας/παλιάς συνεργασίας; Επιπρόσθετα, ο σκοπός του επιχειρηματικού δώρου θα είναι η διαφήμιση σε πελάτες ή το μέσο αναγνώρισης της αξίας μίας συνεργασίας; Όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις, ώστε η επιλογή να είναι περισσότερο στοχευμένη και να προσδώσει την απαραίτητη προστιθέμενη αξία σε αυτήν την επένδυση.

Χρηστικότητα: Η επιλογή για τη χρηστική αξία ενός δώρου μπορεί να ορισθεί και αυτή σε πρώτο χρόνο καθώς συμβάλει στην άμεση ελαχιστοποίηση της λίστας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή και αλλαγή της κατεύθυνσης στην οποία θα κινηθούν. Πολλές εταιρείες επιλέγουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο χρήσιμο θα είναι ένα εταιρικό δώρο για τον παραλήπτη τους καθώς όπως υποστηρίζουν μπορεί να υπενθυμίζει την παρουσία τους στους αποδέκτες μέσα από τη συχνότερη χρήση του.

Έρευνα: Εφόσον έχουν επιλεχθεί ποιοι θα είναι οι παραλήπτες και το εύρος των συνεργατών που θα αποσταλεί το επιχειρηματικό δώρο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία επιπρόσθετη έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες του αποδέκτη. Στην περίπτωση για παράδειγμα της μεμονωμένης αποστολής σε συγκεκριμένους πελάτες και συνεργάτες, οι εταιρείες μπορούν να καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες ανάγκες θα μπορούσαν να καλύψουν μέσα από το δώρο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές του παραλήπτη.

Προσωπική αξία: Η αξιολόγηση ενός δώρου από τον παραλήπτη δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη χρηματική του αξία. Η συναισθηματική αξία συμβάλει και αυτή στην αξιολόγηση του επί συνόλου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεμονωμένων αποστολών το εταιρικό δώρο θα μπορούσε να λάβει και μία μεγαλύτερη συναισθηματική αξία μέσα από μικρά tips που θα προσέδιδαν έναν προσωπικό χαρακτήρα σε αυτό. Μία χειρόγραφη κάρτα ή η προσωπική παράδοση στον αποδέκτη είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος.

Κανόνες: Στην περίπτωση που το δώρο επιλέγεται να εκπροσωπήσει την εταιρεία και σε άλλες χώρες θα πρέπει να γίνει κάποια μικρή έρευνα για τις συνήθειες και πρακτικές που επιτρέπονται σε αυτήν, ώστε να αποφύγουμε λάθος επιλογές. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε εταιρείες οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές ως προς την χρηματική αξία των δώρων που μπορούν να λάβουν τα στελέχη τους. Έτσι μία επιμέρους έρευνα σε αυτόν τον τομέα συμβάλει προς την αποφυγή «αποτυχημένων» επιλογών που θα μας επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούμε.

Παρουσίαση: Η εμφάνιση και το «περιτύλιγμα» του δώρου θα πρέπει να είναι και αυτά εξίσου προσεκτικά επιλεγμένα, με στόχο να το αναδείξουν περισσότερο.

Μπορεί η επιλογή ενός επιχειρηματικού δώρου να φαίνεται αρχικά μία εύκολη διαδικασία, όμως αν αναλογιστεί κανείς τις παραμέτρους που πρέπει να καθοριστούν και την ιδιαίτερη προσοχή που οφείλει να δοθεί σε επιμέρους στοιχεία ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες, η αναζήτηση και τελική επιλογή γίνεται περισσότερο πολύπλοκη.