Η Cosmos Business Systems και η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής ανέλαβαν να υλοποιήσουν το Έργο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Ωρομέτρησης Προσωπικού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την εγκατάσταση των λύσεων Personnel MaSter, TIME MaSter & HR net MaSter της Lavisoft. Σημειώνεται ότι το Personnel MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τo TIME MaSter συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time-Attendance Terminals) για τη συλλογή στοιχείων και τέλος το HR net MaSter είναι ένα Web-based εργαλείο, με το οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες.