Στις Cosmos Women αφιέρωσε τον Οκτώβριο η Cosmos Sport, πραγματοποιώντας μία σειρά από δράσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, σε συνεργασία με την Front Line SA Insurance Brokers, προσέφερε σε όλες τις εργαζόμενες δωρεάν μαστογραφίες και υπερήχους μαστών, ενώ προέβη και σε δωρεά στο «ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο» για κάθε έναν εργαζόμενο που φόρεσε το σχετικό βραχιολάκι ευαισθητοποίησης, μέσω ενός e-donation προγράμματος.

Παράλληλα, η Cosmos Sport οργάνωσε ένα Workshop ενημέρωσης, πρόληψης και αυτοεξέτασης για τον καρκίνο του μαστού, τόσο στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με το «Ασκληπιός Διάγνωσις» όσο και στην Αθήνα με εξειδικευμένο μαστολόγο.

Τέλος, η εταιρεία, θέλοντας να επεκτείνει τη δράση τους και πέραν του Οκτωβρίου, δημιούργησε ένα one-stop πληροφόρησης, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους της όποτε το χρειαστούν.