Νέα διετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη μεταξύ της Διοίκησης της Cosmote Α.Ε. και του Συλλόγου Εργαζομένων, με αναδρομική ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους του Οργανισμού που προσλήφθηκαν από το 2015 και μετά, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει αύξηση 2% του μισθού από 1η Ιανουαρίου του 2018, και επιπλέον αύξηση 3% από 1η Ιανουαρίου 2019. Για τους εργαζόμενους με μικτό μηνιαίο μισθό μικρότερο των 1.300 ευρώ προβλέπει επιπλέον 260 ευρώ σε κουπόνια ανά έτος. Με βάση τα παραπάνω, το ποσοστό της συνολικής αύξησης του καθαρού εισοδήματος στην πλειονότητα των νέων εργαζομένων θα ανέλθει σε έως και 8%.

Αντίστοιχα, ο εισαγωγικός μισθός του νέου εργαζομένου αυξάνεται σε 793 ευρώ για το 2019, σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Αντίστοιχα, για τους εργαζόμενους της εταιρείας που προσλήφθηκαν πριν το 2015, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει αύξηση 1% του μισθού από 01.01.2018, σε σχέση με το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 30.12.2017 και επιπλέον αύξηση 0,5% από 01.01.2019 καθώς και διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τη διετία, αφού η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.