Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Hewitt διεξάγει στην Ελλάδα την έρευνα «Cost Reduction & Engagement» τον Σεπτέμβριο / Οκτώβριο του 2010.

Στόχος της είναι να αποτυπώσει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες όσον αφορά στην περικοπή δαπανών εργαζομένων, στους παράγοντες που επηρεάζουν τέτοιου είδους αποφάσεις, καθώς και στην επίδραση των ενεργειών αυτών στην εμπιστοσύνη και δέσμευση των εργαζομένων στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στους κλάδους: Λιανικό / Χονδρικό Εμπόριο, Βιομηχανία, Καταναλωτικά Αγαθά, Φαρμακευτικός κλάδος, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Τραπεζικός κλάδος, Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες, Ναυτιλιακός κλάδος και Ενέργεια.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα ηλεκτρονικά.

Η έρευνα διεξήχθη για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2009, λόγω των δραστικών αλλαγών που προέκυψαν ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και συμμετείχαν συνολικά 66 εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους.

Η φετινή έρευνα επανεξετάζει τα θέματα που προέκυψαν από την πρώτη έρευνα και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ανά κλάδο ξεχωριστά.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το φθινόπωρο του 2010 έτσι ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο αποφάσεων για τις εταιρείες.