Πόσο «ευκίνητοι» είναι οι ηγέτες και οι επιχειρήσεις τους σε έναν αβέβαιο κόσμο που αλλάζει συνεχώς και γρήγορα; Πόσο έτοιμοι είναι να υιοθετήσουν μια ολόκληρη διαδικασία αλλαγής σκέψης, νοοτροπίας και πρακτικών για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους εν μέσω πραγματικών δεδομένων και συνθηκών (συνήθως αρνητικών); Ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους «ευκίνητους» ηγέτες; Και πόση «ευκινησία» δείχνουν οι ηγέτες αλλά και οι εταιρείες στην Ελλάδα;

Οι απαντήσεις θα δοθούν στο Forum «Creating a Culture of Agile Leaders» του CEO Clubs Greece, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων, με κεντρικό ομιλητή τον Bill Joiner. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας πάνω στο θέμα: μέσα από απαντήσεις ενός ευρέος φάσματος από CEOs καταδεικνύεται η στάση τους πάνω στην «ηγετική ευκινησία», πώς ενσωματώνεται αυτή η στάση στην κουλτούρα των εταιρειών τους και, τελικά, πόσο «ευκίνητες» είναι οι εταιρείες τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Κάποιες από τις απαντήσεις των Ελλήνων CEOs είναι χαρακτηριστικές:
• Περισσότερο από το 66% των ερωτηθέντων βλέπουν τις ραγδαίες αλλαγές ως ευκαιρία
• Το 64% προβλέπει τις αλλαγές και σχεδιάζει ανάλογα πριν συμβούν, ή αντιδρά άμεσα σε αυτές
• Ως πρώτο καθοριστικό κριτήριο ευελιξίας μιας επιχείρησης, αναδεικνύεται η γρήγορη λήψη αποφάσεων (περίπου από το 70%)
• Ως κύριος καθοριστικός παράγων οργανωτικής ευελιξίας, αναδεικνύεται ο παράγων «ηγεσία & διοίκηση» με το συντριπτικό ποσοστό του 89%.

Η έρευνα διεξάγεται ήδη, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου και απευθύνεται σε Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές), σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και μεγεθών. Το 58% των εταιρειών αυτών έχουν ετήσια έσοδα που κυμαίνονται από 10 έως 100 εκατομμύρια €.

Τα αποτελέσματα αυτά θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία, σε αντιπαράθεση με την παγκόσμια εμπειρία στο θέμα του Leadership Agility, που θα εκφράσει με το δικό του, μοναδικό τρόπο ο συν-συγγραφέας του βιβλίου «Leadership Agility: Five levels of mastery for anticipating and initiating change» αλλά και συν-δημιουργός του εργαλείου Leadership Agility 360, Bill Joiner.

Το Forum θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2012 στο ξενοδοχείο Hilton. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ceoclubsgreece.org.