Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) διοργανώνει το ετήσιο CR INDEX 2009 για την αξιολόγηση και βράβευση των εταιρειών που διακρίνονται ως προς τη δράση τους στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.

Στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εταιρειών στον τομέα της εταιρικής ευθύνης, μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικού καθεστώτος.

Επίσης, η κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα δημοσιοποιήσει ή όχι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πέραν της δυνατότητας διάκρισης και βράβευσης που προσφέρεται στις συμμετέχουσες εταιρείες, δίδεται παράλληλα η δυνατότητα να αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους για την εφαρμογή της Εταιρικής Ευθύνης και να συγκρίνουν τη θέση τους με βάση την απόδοση άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου.

Η συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων, πραγματοποιείται ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά.

Τέσσερα είναι τα επίπεδα διάκρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009.