Η Critical Path, ως Authorized Training Partner (ATP) του Project Management Institute (PMI), παρέχει σεμινάριο προετοιμασίας για τις νέες εξετάσεις πιστοποίησης Project Management Professional (PMP) 2021, με εκπαιδευτικό υλικό (slides, checklists, templates) και ασκήσεις από το ίδιο το PMI, που εμπλουτίζονται με το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό της Critical Path, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την δεκαπενταετή εμπειρία της και περιλαμβάνει και online simulation της εξέτασης PMP.

Επίσης, η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται είτε online είτε στην τάξη, περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και υλοποιείται από τον Γιάννη Βιθυνό, Authorized PMP Instructor από το PMI, ενώ και οι εξετάσεις δίνονται online. Σημειώνεται ότι το πρώτο προγραμματισμένο σεμινάριο προετοιμασίας για την πιστοποίηση PMP 2021 είναι στις 1, 2, 8, 9, 15, 16 Δεκεμβρίου.