Είναι η μετεγκατάσταση των εργαζομένων η λύση για τη διατήρησή τους; Το ερώτημα αυτό εξετάζει πρόσφατη έρευνα της Crown World Mobility, σύμφωνα με την οποία πάνω από το 80% των εργοδοτών έχει προσφέρει τη μετεγκατάσταση ως έναν τρόπο για να αποφύγει την παραίτηση των ανθρώπων του, ενώ παραπάνω από τους μισούς έχουν προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας με όσους δεν επιθυμούν να μετεγκατασταθούν.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω έρευνα, με δείγμα 251 HR ηγέτες παγκοσμίως, δείχνει ότι το 73% των εργοδοτών έχει εγκρίνει κάποιο αίτημα μετεγκατάστασης στην προσπάθειά του να διατηρήσει τους εργαζόμενους υψηλής απόδοσης. Επιπρόσθετα, το 53% των ερωτηθέντων εξήγησε ότι σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα ποσοστά διατήρησης των ανθρώπων του μετά την εφαρμογή προγραμμάτων μετεγκατάστασης.

Εντούτοις, όπως επισημαίνεται, η δυσκολία έγκειται στο πώς θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων, ενώ ένα 39% καταγράφει ως μεγαλύτερη δυσκολία τη διστακτικότητα των εργαζομένων να δεσμευτούν και ένα 34% την έλλειψη κατάλληλων υποψηφίων.

Τέλος, η έρευνα συμπεραίνει πως η μετεγκατάσταση εργαζομένων αξιοποιείται πλέον όλο και περισσότερο ως στρατηγική για τη διατήρηση των εργαζομένων, αλλά υπογραμμίζει ότι οι εργοδότες είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, εξασφαλίζοντας μια ομαλή προσαρμογή.