Αισθητή βελτίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παρατηρείται στη χώρα μας, παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), σημειώθηκε αύξηση 28% στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011.

Θέλοντας να υποστηρίξει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να συστηματοποιήσουν και να επικοινωνήσουν την Εταιρική τους Ευθύνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή, αλλά και τη νέα ελληνική νομοθεσία, τo Kέντρο Αειφορίας πραγματοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα από το 2010, σε συνεργασία με το Global Reporting Initiative (GRI). Τα νέα GRI Standards θα παρουσιαστούν για δεύτερη φορά φέτος στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Training on Sustainability Reporting για τα νέα GRI standards, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13-14 Νοεμβρίου. Εκεί θα παρουσιαστούν και οι νέοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και πώς ενσωματώνονται στα νέα Πρότυπα, καθώς και οι απαιτήσεις της νέας ελληνικής νομοθεσίας για τη δημοσιοποίηση στοιχείων Εταιρικής Υπευθυνότητας.