Το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα νέα διεθνή Πρότυπα GRI Universal Standards, τα οποία θα εφαρμοστούν για τη σύνταξη Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης – ESG, διοργανώνει τον Φεβρουάριο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE). Ειδικότερα, με δεδομένες τις γρήγορες εξελίξεις παγκοσμίως στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG που επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη εισηγμένες, τώρα αλλάζουν και τα παγκόσμια πρότυπα ESG του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI).

Τα πρότυπα του GRI παραμένουν με ποσοστό 76% τα πιο δημοφιλή για σύνταξη εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Αειφορίας στην Ελλάδα. Στο εκπαιδευτικό πιστοποιημένο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν παράλληλα και οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στα θέματα ESG για το 2022, καθώς και το εργαλείο ΕSG Estimate που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στο να αναγνωρίσουν τη συμμόρφωσή τους με τους πιο σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης στα κριτήρια ΕSG.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κατοχυρώνεται διεθνώς με απευθείας πιστοποίηση από το GRI.