Θετική είναι η επίδραση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις Fortune 500 εταιρείες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η θετική επίδραση της ΕΚΕ στα οικονομικά αποτελέσματα οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιωσιμότητας, καθώς και της εκπόνησης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας που περιλαμβάνει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται σημαντικά η φήμη τους και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, των μετόχων και των πελατών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε πρόσφατα events του CSE στη Ν.Υόρκη και στο Τορόντο, ενώ αναφορά γίνεται και στο αμερικανικό περιοδικό Forbes, το οποίο φιλοξενεί σχετική συνέντευξη του Προέδρου του Κέντρου Αειφορίας, Νίκου Αυλώνα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Αειφορίας δείχνει αισθητή βελτίωση της ΕΚΕ και στη χώρα μας παρά την οικονομική κρίση, με αύξηση 36% στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με το 2012. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα δημοσιοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2018.