Στην εποχή μας, η προσέλκυση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Προβάδισμα αποκτούν όσες αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους προς την κοινωνία και το περιβάλλον, έχοντας καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που δίνει ενεργό ρόλο στο ανθρώπινο δυναμικό.

Και αυτό διότι η συμμετοχή σε σχετικές δράσεις δίνει στους εργαζόμενους το αίσθημα ότι συμβάλλουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, προσδίδοντας βαθύτερο νόημα στην εργασία τους.

Επιπλέον, η εταιρική υπευθυνότητα ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και καλλιεργεί το ενδιαφέρον και την αφοσίωση προς την επιχείρηση. Συνεπώς, η συμμετοχή σε μια επιχείρηση με κουλτούρα προσφοράς και με προσανατολισμό προς την αειφορία αποτελεί ισχυρό κίνητρο για κάθε εργαζόμενο. Στο προσεχές «12ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Πράξη» στις 27 Μαρτίου, θα παρουσιαστούν σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πληροφορίες για το lineup των ομιλητών και για το πρόγραμμα του συνεδρίου στο csrconference.gr.