Η νέα πραγματικότητα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με υπευθυνότητα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών και των stakeholders. Γιατί οι εταιρείες οφείλουν να εφαρμόσουν μια στρατηγική ΕΚΕ; Ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν και ποια βήματα θα ήταν σκόπιμο να ακολουθήσουν;

Σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες στρέφουν γρήγορα την προσοχή τους στο πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν, με την πανδημία του κορωνοϊού να μην αποτελεί την εξαίρεση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μεταξύ πολλών άλλων προκλήσεων, οι επιχειρήσεις προσπάθησαν αφενός να μεριμνήσουν αποτελεσματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων τους και αφετέρου να βγουν αλώβητες από τις αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας, αλλά και τους γενικότερους τριγμούς. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τη διαφαινόμενη επιστροφή στη «νέα κανονικότητα» να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ -αν δεν έχει έρθει ήδη, οι οργανισμοί προσπαθούν να μετασχηματιστούν και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες τόσο του επιχειρείν γενικότερα όσο και των ανθρώπων τους.

Εντούτοις, παρότι φαίνεται να αφουγκράζονται αποτελεσματικά την απαίτηση για διατήρηση της τηλεργασίας ή για την υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου, καθώς και την ανάγκη για επένδυση στην εκπαίδευση και στο wellbeing των εργαζομένων τους, ίσως να μην έχει γίνει κατανοητός ο σημαντικός ρόλος που έρχεται να διαδραματίσει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στο «μέλλον» της εργασίας. Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι περιπτώσεις των εταιρειών που θα θεωρήσουν ότι ίσως τώρα μια επένδυση σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ να είναι λανθασμένη ή και καταστροφική, στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί σήμερα να είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Αυτό συμβαίνει διότι μία από τις πολλές συνέπειες της πανδημικής κρίσης ήταν και οι αλλαγές στα «θέλω» των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη μελέτη The Empowered Employee της Edelman, που διεξήχθη τον Αύγουστο, με δείγμα 7.000 εργαζόμενους στις ΗΠΑ, στο Ην. Βασίλειο, στην Ιαπωνία, στην Ινδία, στην Γερμανία, στην Κίνα και στην Βραζιλία, οι εργαζόμενοι φαίνεται να είναι περισσότερο προσεκτικοί σε σχέση με τους εργοδότες που επιλέγουν, άρα και εμπιστεύονται. Συγκεκριμένα, το 61% των ερωτηθέντων απάντησε ότι πλέον επιλέγει εργασία βάσει των προσωπικών του πεποιθήσεων, με τους μισούς να θεωρούν ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν την εταιρεία να αλλάξει και το 76% να δηλώνει πρόθυμο να εργαστεί για να κινητοποιήσει τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στον οργανισμό.

Επιπρόσθετα, το 62% ανέφερε ότι θα αποδεχόταν μια πρόταση εργασίας από έναν οργανισμό που είναι κοινωνικά υπεύθυνος και έχει επίγνωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, με ένα 81% να επιθυμεί πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ένα 75% να αναμένει μεγαλύτερο diversity σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Επίσης, ο ένας στους πέντε έφυγε από την εργασία του τους τελευταίους έξι μήνες ή σκοπεύει να το κάνει λόγω του ότι ήθελε μια εργασία που να ταιριάζει με τις αξίες του (57%) ή με τον τρόπο ζωής του (47%), ενώ φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να επιλέξουν μια εταιρεία που αποδεικνύει δημοσίως την αφοσίωσή της σε διάφορα ζητήματα. Έτσι, οι συμμετέχοντες ήταν 10 φορές πιο πιθανό να θέλουν να εργαστούν σε μια εταιρεία που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 8 φορές πιο πιθανό σε κάποια που μάχεται κατά των οικονομικών ή φυλετικών ανισοτήτων και 7 φορές πιο πιθανό σε μία που υποστηρίζει τον εμβολιασμό κατά του Covid-19. Τέλος, το 67% αναμένει ο οργανισμός να δρα βάσει των αξιών του και σχεδόν το 70% ότι οι εργοδότες του θα σταματήσουν ορισμένες πρακτικές αν οι εργαζόμενοι ήταν αντίθετοι.

Τα οφέλη που απορρέουν απo τις δράσεις ΕΚΕ
Χωρίς αμφιβολία, βασικός στόχος κάθε επιχείρησης αποτελεί ανέκαθεν η κερδοφορία, καθώς από αυτήν εξαρτάται άμεσα η ανάπτυξη και η επιβίωσή της. Επιπλέον, οι εταιρείες ως επί των πλείστων αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ ως μια σειρά από «φιλανθρωπικές» δράσεις ή δράσεις που αποσκοπούν στο γενικότερο καλό, υποστηρίζοντας την τέχνη, την έρευνα ενάντια στον καρκίνο, την οικολογία κ.ά. Εκ πρώτης όψεως, λοιπόν, μπορεί αυτά τα δύο να φαίνονται ως αντίθετοι πόλοι, καθώς δεν έχει νόημα για μια εταιρεία να χαρακτηρίζεται κοινωνικά υπεύθυνη αν, για τον σκοπό αυτό, παράγει λιγότερο ή χάνει σημαντικό μέρος της κερδοφορίας της. Στην πραγματικότητα, όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό αποδεικνύεται εφόσον κάποιος αναλογιστεί το τι περιλαμβάνει η ΕΚΕ, εκτός από το να «κάνει καλό».

Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επιτυχία μιας επιχείρησης, καθώς επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Αρχικά, όπως αποδεικνύεται και από την μελέτη της Edelman που αναφέρθηκε πιο πάνω, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρεία αναφορικά με την προσέγγιση του ταλέντου. Επιπλέον, η ίδια μελέτη αναδεικνύει ότι οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να βοηθήσουν και σε ό,τι αφορά το employer branding, το employee experience, αλλά και το employee engagement. Εκτός των εν λόγω προτερημάτων, οι ενέργειες ΕΚΕ επιφέρουν και τα εξής οφέλη:

Μείωση του κόστους. Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ δεν χρειάζεται να έχουν χρηματικό αντίκτυπο. Αντιθέτως, είναι σε θέση να συμβάλλουν στη γενικότερη μείωση του κόστους. Για παράδειγμα, με το να επιδεικνύει υπευθυνότητα μια εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει αποτελεσματικά ενέργεια, να μειώσει τα πιθανά απόβλητα αλλά και να ανακυκλώσει τα όποια υλικά. Με τον τρόπο αυτόν, δημιουργούνται τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη μέσα από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εφαρμογή νέων πρακτικών διατήρησης των εγκαταστάσεων κ.ά, ενώ οι εργαζόμενοι σε περισσότερο «πράσινα» κτίρια είναι πολύ πιθανό να είναι περισσότερο υγιείς, άρα και πιο παραγωγικοί στον εκάστοτε ρόλο τους. Με απλά λόγια, λειτουργώντας με υπευθυνότητα κάθε οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλικό και υγιές περιβάλλον που δεν θα επιβαρύνει κανέναν και ταυτόχρονα θα επιφέρει μειωμένα κόστη και αυξημένη παραγωγικότητα.

Περισσότερο παραγωγικοί εργαζόμενοι. Οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να έχουν έναν θετικό αντίκτυπο τόσο στην κινητοποίηση όσο και στο wellbeing των εργαζομένων. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι σε θέση να δώσουν περισσότερο νόημα στην εργασία των ανθρώπων και να τους κάνουν να νιώθουν υπερήφανοι για τον οργανισμό τους. Ως εκ τούτου, μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες τα άτομα να αναζητήσουν αλλού εργασία, ενώ το γεγονός ότι νιώθουν πως αυτό που κάνουν έχει έναν ευρύτερο αντίκτυπο, μπορεί να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη θέληση για συμμετοχή και εργασία, γεγονός που με τη σειρά του είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δώσει τον χώρο και για νέες ιδέες.

Αύξηση της φήμης χωρίς διαφημιστικό κόστος. Αδιαμφησβήτητα, η υλοποίηση ενεργειών ΕΚΕ δεν έχει κανένα νόημα αν δεν δημοσιοποιείται. Επομένως, καθώς η ΕΚΕ αναβαθμίζει τη φήμη του εκάστοτε οργανισμού και τον καθιστά πιο υπεύθυνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθιστά αποτελεσματικότερη τη διαχείριση της επικοινωνίας και του marketing, με στόχο την ενίσχυση του υπαρκτού πελατολογίου, την προσέλκυση νέων πελατών και εντέλει την αύξηση του μεριδίου στην αγορά. Η ΕΚΕ, δηλαδή, δεν βοηθά μόνο στο engagement με τους εργαζομένους, αλλά και με τους καταναλωτές. Συνεπώς, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά, μια δράση ΕΚΕ εν δυνάμει μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη δημιουργίας μιας δαπανηρής διαφημιστικής καμπάνιας και να αφήσει το καλό της προφίλ να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα.

Περισσότερο πιστοί και ευχαριστημένοι πελάτες. Σε συνέχεια της παραπάνω αναφοράς, η ΕΚΕ προσφέρει μια καλύτερη εικόνα για την εταιρεία στους πελάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληθώρα ερευνών, εφόσον θαυμάζουν μια εταιρεία, είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν και να αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Επίσης, είναι πιο πιθανό να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους με τους φίλους και τους οικείους τους, χωρίς να επιθυμούν εύκολα να αλλάξουν brands. Για παράδειγμα, σύμφωνα με μελέτη του UK Small Business Consortium, το 88% των καταναλωτών δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό να θέλει να αγοράσει από μια εταιρεία που υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνίας.

Προσέλκυση επενδύσεων. Καθώς τα ESG κριτήρια απασχολούν όλο και περισσότερο το σύγχρονο επιχειρείν, οι πιθανότητες προσέλκυσης χρηματοδότησης ή/και επενδύσεων αυξάνονται όταν μια εταιρεία επιδεικνύει υπευθυνότητα και προβαίνει σε δράσεις ΕΚΕ.

Οι τάσεις και η αποτελεσματική στρατηγική
Οι εταιρείες, πλέον, βρίσκονται υπό διαρκή κρίση αναφορικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε σχέση με τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους, αλλά και για τον γενικότερο αντίκτυπό τους, ενώ θέματα όπως η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κλιματική αλλαγή αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών στρατηγικών και των εταιρικών ταυτοτήτων. Και αυτό διότι οι καταναλωτές αφενός αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν και αφετέρου έχουν μέσω των social media και των διάφορων πλατφόρμων τη «φωνή» για να ασκήσουν πίεση και κριτική. Ως εκ τούτου, η ΕΚΕ δεν μπορεί να μην αποτελεί μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να πετύχουν.

Καθώς, λοιπόν, η ΕΚΕ βρίσκεται όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα των εταιρειών, μπορούν να καταγραφούν ορισμένες τάσεις, τις οποίες είναι σκόπιμο να λαμβάνει υπόψη της κάθε εταιρεία στη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής της. Αρχικά, οι managers και οι επενδυτές αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα ESG κριτήρια όταν αξιολογούν την επιχειρηματική πραγματικότητα, με τις στρατηγικές κινήσεις να λαμβάνουν χώρα αφού πρώτα εξεταστούν τα εν λόγω δεδομένα. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν το πώς μια εταιρεία προσπαθεί να ελέγξει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, το αν συμπεριφέρεται με δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την κοινότητα, αλλά και το πώς χειρίζεται την ηγεσία, τις πληρωμές και τα δικαιώματα των μετόχων.

Επιπρόσθετα, μεγαλύτερη σημασία δίνεται πλέον σε ό,τι αφορά το Diversity και το Inclusion και στο κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πυλώνες τους, ενώ για τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα αναμένεται να βρίσκουν λύσεις προκειμένου να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και να παράγουν προϊόντα με ηθικό και βιώσιμο τρόπο. Τέλος, περισσότερη εστίαση δίνεται και στο πώς οι εταιρείες θα δημιουργήσουν έναν ευρύτερο δεσμό με τους καταναλωτές, προσφέροντας περισσότερα και όχι απλώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Έχοντας, λοιπόν, κατανοήσει τα οφέλη που προκύπτουν και τη σημασία που έχει η ύπαρξη μιας στρατηγικής ΕΚΕ για την επιτυχία τους, το εύλογο ερώτημα που εγείρεται είναι το κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να δομήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική, αποφεύγοντας τα πιθανά λάθη. Ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής τους είναι:
Να προσδιορίσουν τον σκοπό. Συνήθως, οι επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στα θέματα ΕΚΕ έχουν συνδέσει και ευθυγραμμίσει τις πρωτοβουλίες τους με τη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική, στοχεύοντας στο να μεγιστοποιήσουν την αξία για τις ίδιες και για την κοινότητα. Για να τα καταφέρουν, αξιολογούν τις βασικές τους αξίες, ζητούν τη γνώμη των ανθρώπων τους και ανιχνεύουν τις ανάγκες που υπάρχουν, προκειμένου να κατανοήσουν τον αληθινό σκοπό που θα πρέπει να διέπει τις δράσεις ΕΚΕ που θα κάνουν.

Να δημιουργήσουν ένα δίκτυο «εσωτερικών συμμάχων». Σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη στρατηγική ΕΚΕ είναι η δημιουργία ενός δικτύου «εσωτερικών συμμάχων». Η αναζήτηση δηλαδή για τα άτομα που όχι μόνο θα αγκαλιάσουν την οποιαδήποτε προσπάθεια, αλλά στο πλαίσιο της ΕΚΕ θα επιδείξουν δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες και για άλλα έργα μέσα στον οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η δημιουργία μιας ομάδας «πρεσβευτών», η οποία θα είναι διατμηματική, diverse και αντιπροσωπευτική της εταιρείας, με στόχο την προβολή των βασικών αξιών και του γενικότερου σκοπού της ΕΚΕ στρατηγικής. Στην ομάδα αυτή μπορούν να συμμετέχουν και προμηθευτές ή/και άτομα από την ευρύτερη κοινότητα έτσι ώστε να «καρποφορήσουν» περισσότερο οι προσπάθειες που θα γίνουν.

Αναγνώριση της συνεισφοράς των εργαζομένων. Πολλές φορές η πλειοψηφία των αποτελεσματικών στρατηγικών ΕΚΕ μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ενεργειών των εργαζομένων. Όταν, λοιπόν, γίνει σαφές ότι οι ιδέες των ατόμων δεν υποστηρίζονται απλά, αλλά εντάσσονται στις διάφορες δράσεις ΕΚΕ, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες οι δράσεις να πετύχουν και να υπάρξουν επιπλέον οφέλη. Άρα, είναι σκόπιμο να αποφευχθούν οι εκ των άνωθεν εντολές και να επιτραπεί στους εργαζόμενους να ονειρευτούν και να υλοποιήσουν δράσεις ΕΚΕ που θα έχουν σημασία για αυτούς.

Διατήρηση της ισορροπίας. Σαφέστατα, τα άτομα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένα όταν συνδέονται με τις εκάστοτε κοινότητες και εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αξίες της εταιρείας, ενώ το ηθικό ανεβαίνει κατακόρυφα. Παρόλα αυτά, η ισορροπία αποτελεί βασική προϋπόθεση. Από τη μία ο οργανισμός οφείλει να είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινότητας, αλλά από την άλλη οφείλει να μένει πιστός στον αρχικό του στόχο.

Θέσπιση σημείων αναφοράς. Η καθιέρωση διάφορων σημείων αναφοράς μπορεί να συμβάλει στο να μετρηθεί η πρόοδος της εκάστοτε πρωτοβουλίας ΕΚΕ. Έτσι, τα εσωτερικά σημεία αναφοράς είναι σε θέση να συμβάλλουν στο να κατανοήσουν τα διάφορα τμήματα του οργανισμού την πρόοδο τους σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο στόχο, για παράδειγμα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή του προϊόντος. Η κοινοποίηση, μάλιστα, των δεδομένων αυτών μπορεί να οδηγήσει και σε έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Παράλληλα, τα εξωτερικά σημεία αναφοράς επιτρέπουν τη σύγκριση με άλλες πρωτοβουλίες ΕΚΕ, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση των προσπαθειών που γίνονται.

Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Η δημοσιοποίηση της γνώσης που αποκτάται βοηθά στο να κινητοποιηθούν περισσότερες εταιρείες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται άμεσα ο συνολικός αντίκτυπος κάθε δράσης, ενώ η περαιτέρω προβολή συμβάλει στο employee engagement, στην προσέλκυση υποψηφίων και στην ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των πελατών και των επενδυτών.

Κοντολογίς, οι οργανισμοί που δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει μια ΕΚΕ στρατηγική μπορεί να θεωρούνται ακόμα ηγετικοί αλλά όχι για πολύ. Και αυτό διότι η ΕΚΕ αισθητά επηρεάζει τις προτιμήσεις των ατόμων και των stakeholders. Ιδιαίτερα τώρα, μετά την πανδημική κρίση, όπου διαμορφώνεται το «μέλλον» της εργασίας, οι άνθρωποι δεν αναμένουν οι επιχειρήσεις να είναι κοινωνικά υπεύθυνες, ηθικές, συμπεριληπτικές και να λειτουργούν με διαφάνεια, τουναντίον το απαιτούν, με όλο και περισσότερους καταναλωτές και μετόχους να επιλέγουν να στηρίζουν εταιρείες με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Με μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική και αφοσιωμένη ηγεσία, η ΕΚΕ μπορεί να αποφέρει ένα σημαντικό RΟΙ για κάθε επιχείρηση, με τους εργαζόμενους να αποδίδουν καλύτερα καθώς νιώθουν ότι έχουν ένα γενικότερο σκοπό στην εργασία τους και πως αποτελούν μέρος της κουλτούρας του οργανισμού. Εξάλλου, οι δράσεις ΕΚΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μια καλή αρχή ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στο γραφείο, να επικοινωνήσουν δια ζώσης με τους συναδέλφους και να αισθανθούν και πάλι μέρος ενός συνόλου, το οποίο εργάζεται για έναν μεγαλύτερο σκοπό. Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις είναι τώρα που η υπευθυνότητα βρίσκεται σε όλο της το μεγαλείο. Αν δεν καταφέρουν να την αξιοποιήσουν, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της νέα εργασιακής πραγματικότητας.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΕ
H ΕΚΕ οφείλει να είναι δομημένη στρατηγικά με τέτοιον τρόπο ώστε και να «κάνει καλό» αλλά και να συμβάλλει στην κερδοφορία και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Για να συμβεί αυτό, οι επιχειρήσεις είναι σκόπιμο να γνωρίζουν επακριβώς τις διαστάσεις που αυτή έχει. Έτσι, οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να προσεγγιστούν μέσω ποικίλων διαστάσεων, ανάλογα με τη λειτουργία και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης: Περιβαλλοντικές. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες εστιάζουν σε ό,τι σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον και την οικολογία. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υιοθέτηση ενός προγράμματος ανακύκλωσης μέχρι και η βελτίωση του συνολικού αποτυπώματος του οργανισμού.

Εστιασμένες στην κοινότητα. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση και στο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή αυτή. Οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν κάποια χρηματική υποστήριξη ή δωρεά, αλλά και εθελοντικές πρωτοβουλίες.
Διεθνείς. Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν σε θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παιδική εργασία κ.ά, ενώ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμμετοχή σε διεθνείς καμπάνιες, υπογραφή διακηρύξεων κ.ά.

Εστιασμένες στο εργασιακό περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες αυτές μεριμνούν για τα δικαιώματα και το wellbeing του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτή τη διάσταση περιλαμβάνονται οι δράσεις για το Diversity & Inclusion, την υγεία και την ασφάλεια και τη βελτίωση του recruitment.
Σαφέστατα, τα όρια σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν στενά, αφού κάθε πρωτοβουλία μπορεί να αγγίζει και να αφορά ακόμα και όλες αυτές τις διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί θα ήταν σκόπιμο να διατηρούν ισορροπία και να μην επικεντρώνονται μόνο σε κάποια από αυτές.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η υλοποίηση μιας ΕΚΕ στρατηγικής σαφέστατα και δεν είναι κάτι εύκολο και ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους. Παρόλα αυτά, τα σημεία κλειδιά που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση στην επιτυχία είναι:
1. Διαφάνεια: Η απόκρυψη δεδομένων, πρακτικών και κινήτρων μπορεί μονάχα να επιφέρει δυσφορία σε ένα περιβάλλον, πόσο μάλλον σε μία επιχείρηση. Γι’ αυτό, οι οργανισμοί θα ήταν σκόπιμο να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρα πίσω από την ΕΚΕ στρατηγική τους.
2. Αξιολόγηση: Εφόσον μια εταιρεία επιλέγει να επενδύσει στην ΕΚΕ, είναι αναγκαίο να γνωρίζει και να μετρά τον αντίκτυπο των ενεργειών της. Έτσι, θα μπορούσε να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα τη διαφορά στις μετρήσεις των αποβλήτων της ή τις ώρες εθελοντισμού. Σημαντική θα ήταν και η γνώμη όλων των stakeholders αλλά και των εργαζομένων και των πελατών της.
3. Ανάληψη ευθυνών: Οι εταιρείες οφείλουν να είναι αξιόπιστες και υπεύθυνες απέναντι στους ανθρώπους τους, τους πελάτες τους αλλά και γενικότερα στους stakeholders. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να είναι προετοιμασμένες για διάλογο.
4. Συνέπεια και αφοσίωση: Μια επιχείρηση που λειτουργεί με υπευθυνότητα διασφαλίζει ότι η ΕΚΕ στρατηγική της χαρακτηρίζεται από συνέπεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν αξιοποιεί απλώς μια πρωτοβουλία της ως ένα μέσο προβολής ή ως πάρεργο, αλλά είναι ενεργά αφοσιωμένη στο να αναλαμβάνει δράσεις που θα ωφελήσουν τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους stakeholders.