Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι ύψιστης σημασίας για τη νέα γενιά, ενώ ακολουθούν οι ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία και οι ίσες αμοιβές των δύο φύλων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας #CtheFuture2.0, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Adecco Group Foundation σε ένα δείγμα 1072 συμμετεχόντων από 64 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στην έρευνα εξετάσθηκαν οι απόψεις της μελλοντικής γενιάς των ηγετών για τον κόσμο της εργασίας, ενώ διενεργήθηκε στους υποψήφιους του παγκόσμιου προγράμματος του Ομίλου Adecco CEO for One Month και περιελάβανε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσφατη πανδημία και τις ευέλικτες πρακτικές εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 87% των νέων θέλουν ευέλικτο ωράριο εργασίας αναζητώντας ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Όπως αποτυπώνεται σε αυτήν, οι νέοι πιστεύουν πως τα πτυχία παραμένουν ένα σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξη ενός εργαζομένου σε ηγετικές θέσεις. Τέλος, το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα soft skills θα είναι πιο σημαντικά από τα hard skills για τους μελλοντικούς ηγέτες.