Περισσότερα από 500 στελέχη από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα συγκέντρωσαν οι εκδηλώσεις που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών για τον εορτασμό των «Customer Service Open Days 2020» από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα, εταιρείες, με ηγετική θέση στον τομέα δραστηριότητάς τους, συμμετείχαν στον εορτασμό και μοιράστηκαν με τα υπόλοιπα μέλη του Ινστιτούτου, γνώση και βέλτιστες πρακτικές γύρω από την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών. Σημειώνεται ότι το ΕΙΕΠ ενισχύει την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών της εξυπηρέτησης πελατών και προσφέρει εξειδίκευση στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση, μέσα από την εκπαίδευση, ενώ για το πρόγραμμα των Customer Service Open Days, επικοινώνησε με εταιρείες μη μέλη προκειμένου να παρουσιάσουν τις πρακτικές που ακολουθούν στις εταιρείες τους, με την ανταπόκριση να είναι μεγαλύτερη από κάθε φορά.