Με επιτυχία διοργανώθηκαν για 11η χρονιά οι «Customer Service Open Days» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), από τις 8 έως τις 12 Απριλίου.

Οι «Customer Service Open Days» έχουν στόχο να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών Εξυπηρέτησης Πελατών, μέσα από τη δικτύωση των ενδιαφερομένων με εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου. Πραγματοποιώντας Workshops, Study Tours, Παρουσιάσεις, Case Studies, CEO Breakfasts & Customer Service Champion Breakfasts, το ΕΙΕΠ ενισχύει την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών της εξυπηρέτησης πελατών και προσφέρει εξειδίκευση στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση, μέσα από την εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των «Customer Service Open Days 2019», διοργανώθηκαν 11 εκπαιδευτικές δραστηριότητες από εταιρείες διαφορετικών κλάδων της αγοράς, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 400 στελέχη και ενδιαφερόμενοι.