«Η ναυτιλία είναι κομμάτι της ταυτότητας μας και ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες στήριξης της εθνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Αυτό τον πυλώνα, που μας έχει κάνει υπερήφανους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου και έχει σηκώσει ψηλά την σημαία της χώρας μας, θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε προς όφελος όλων μας και πρωτίστως των ναυτικών μας». Αυτό ανέφερε, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην εκδήλωση παρουσίασης της δεύτερης μελέτης για τη ναυτική απασχόληση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2024».

Η Υπουργός στον χαιρετισμό της, εστίασε στη συμβολή του Ν.Α.Τ. στην ανάπτυξη του ναυτικού επαγγέλματος, στη στήριξη των ναυτικών και στην ενίσχυση της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Εκτενής αναφορά έκανε στις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του Ν.Α.Τ., όπως είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του νηολογίου, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα myΝat, η συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων απασχόλησης και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. «Το Ν.Α.Τ.» είπε, «υλοποιεί σημαντικές δράσεις για την υποστήριξη των ναυτικών μας, όπως είναι η πρωτοβουλία για τη σύσταση Παρατηρητηρίου Ναυτικής Απασχόλησης, στα πρότυπα του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη Γαλάζια Οικονομία».

Εστιάζοντας στα ευρήματα της δεύτερης έκθεσης του ΝΑΤ για την Ναυτική Απασχόληση, η Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε: «Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έκθεσης, που παρουσιάζεται σήμερα, και διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι παρά τις παραδοσιακές αντιλήψεις, καταγράφεται σταθερή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, το ποσοστό των οποίων έχει ξεπεράσει το 7%, αλλά και αύξηση 4% των νέων ηλικίας 18-30». «Παρά τα βήματα όμως που έχουν γίνει», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «η συμμετοχή των νέων δεν έχει φτάσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο ναυτικό επάγγελμα». «Για να αλλάξει αυτό», σημείωσε: «χρειάζεται η συμβολή όλων μας και κυρίως του επιχειρηματικού κόσμου στο χώρο της ναυτιλίας. Πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και κίνητρα σε νέους και γυναίκες για να ‘βουτήξουν’ στο ναυτικό επάγγελμα που έχει σημαντικές προοπτικές».