«Μαζική» μείωση του εισοδήματος για τους εργαζομένους σε όλο τον κόσμο έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Αναλυτικότερα, το παγκόσμιο εισόδημα από την εργασία εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 10,7% (3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, με τον αριθμό αυτό να μην περιλαμβάνει την εισοδηματική στήριξη που παρέχεται μέσω των διάφορων κυβερνητικών μέτρων, ενώ η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στις χώρες με χαμηλότερο μεσαίο εισόδημα, όπου οι απώλειες εισοδήματος του ανθρώπινου δυναμικού έφτασαν το 15,1%, με την Αμερική να αποτελεί τη μεγαλύτερη πληγείσα περιοχή (12,1%).

Επιπλέον, η αναθεωρημένη εκτίμηση του παγκόσμιου χρόνου εργασίας που χάθηκε το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 17,3%, ισοδυναμώντας με 495 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ στο τρίτο τρίμηνο αναμένονται απώλειες 12,1% (345 εκατομμύρια θέσεις εργασίας). Τέλος, αναφορικά με το τέταρτο τρίμηνο, οι παγκόσμιες απώλειες σε ώρες εργασίας προβλέπεται να ανέλθουν στο 8,6%, το οποίο αντιστοιχεί σε 245 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.