Με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, ο ΣΕΒ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συν-διοργανώνει εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου και της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, Άννας Στρατινάκη. Στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και στην οργάνωση της εργασίας, χωρίς αγκυλώσεις και με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική επιβάρυνση, εστίασε η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στην Αθήνα, με τα βασικά συμπεράσματα να είναι τα εξής:

  • Μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση της εργασίας προϋποθέτει την άρση των αγκυλώσεων και των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας και τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική επιβάρυνση.
  • Η πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά της βιομηχανίας/μεταποίησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε νέα ρύθμιση και εφαρμογή.
  • Ειδικά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, πρέπει να ληφθούν υπόψη:
    Α) οι εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές πρακτικές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των αρχών του 21ου αιώνα,
    Β) οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, κάθε γραμμής παραγωγής, ακόμα και κάθε παραγόμενου προϊόντος.

Τέλος, είναι άμεση ανάγκη η αντιμετώπιση/επίλυση τόσο των λειτουργικών ζητημάτων όσο και των νομοθετικών εκκρεμοτήτων καθώς και η συνεχής συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου εργασίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.

«Η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει πάνω από 117.000 νέες θέσεις εργασίας, μια άνοδος που ξεπερνάει το 30%, και που είναι η μεγαλύτερη στην Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή, οι μέσες αμοιβές στη βιομηχανία είναι 32% υψηλότερες από την υπόλοιπη οικονομία» επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Περαιτέρω τόνισε ότι «η περαιτέρω αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας είναι δυνατή και περνάει από τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, τη μείωση της φορολογικής σφήνας, πρωτίστως για τα μεσαία στελέχη που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά των μεσαίων επιχειρήσεων, και την αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατίας». Και κατέληξε: «Στο σημερινό περιβάλλον συνεχών αλλαγών, μεταβάλλεται ο τρόπος που εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, δημιουργούμε το αξιακό και γνωσιακό υπόβαθρό που θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε».