Αρκετές φορές τα τμήματα HR αναγκάζονται να κρατούν μια αμυντική στάση σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ των εργαζομένων ή λόγω άλλων δυσμενών συνθηκών. Τότε, η εφαρμογή βασικών αρχών των πολεμικών τεχνών είναι η πιο κατάλληλη λύση. Φυσικά, δεν προτείνω τη χρήση βίας από το τμήμα HR!

Το Aikido είναι μια ιαπωνική πολεμική τέχνη που μεταφράζεται ως «το μονοπάτι προς ένα αρμονικό πνεύμα». Βασικές αρχές του Aikido είναι οι ιδέες της «μη αντίστασης», της «ανακατεύθυνσης της ενέργειας» του αντιπάλου, και της «ισορροπίας». Αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν από τους υπευθύνους του τμήματος HR, και όχι μόνο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρμονικό και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας.

Η εφαρμογή της «μη αντίστασης» στο HR υποδηλώνει ότι αντί να αντιστέκονται ή να πολεμούν τις συγκρούσεις ή τα ζητήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, τα τμήματα HR θα πρέπει να προσπαθούν να βρουν μια ειρηνική λύση που να ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακούγοντας προσεκτικά τις ανησυχίες των εργαζομένων, επιδιώκοντας να κατανοήσουν τις προοπτικές τους προτού αναλάβουν δράση. Περιλαμβάνει επίσης, την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα.

Η έννοια της «ανακατεύθυνσης της ενέργειας» συνιστά τη διοχέτευση της ενέργειας των εργαζομένων προς μια θετική κατεύθυνση, αντί να προσπαθούν να την καταστείλουν ή να την ελέγξουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό σαφών στόχων και προσδοκιών για τους εργαζόμενους, την παροχή των κατάλληλων πόρων και τη συνεχή υποστήριξη προς τους εργαζομένους για την επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η προσπάθεια των εργαζομένων, και η συνεισφορά τους στην εταιρεία.
Η αρχή της «μη αντίστασης» συνδέεται και με την επικοινωνία. Το Aikido μας διδάσκει να έχουμε επίγνωση των προθέσεων του αντιπάλου και να αντιδράμε με τρόπο που να ωφελεί και τα δύο μέρη. Αντίστοιχα, στον εργασιακό χώρο, αυτό απαιτεί την προσπάθεια κατανόησης των απόψεων των εργαζομένων από το τμήμα HR, και τη συνεχή επικοινωνία με τρόπο σαφή και σεβάσμιο. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή ακρόαση των προτάσεων βελτίωσης (εποικοδομητική κριτική), τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων ή ανησυχιών που μπορεί να προκύψουν.

Τέλος, μία από τις πιο σημαντικές αρχές του Aikido είναι η ιδέα της ισορροπίας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό ισοδυναμεί με προσπάθεια δημιουργίας ενός ισορροπημένου και αρμονικού χώρου εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας υγιούς ισορροπίας/σχέσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, την παροχή ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αμοιβαίου σεβασμού και υποστήριξης.
Συμπερασματικά, οι αρχές του Aikido μπορούν να εφαρμοστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός και αρμονικός χώρος εργασίας. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της μη αντίστασης, της ανακατεύθυνσης της ενέργειας, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ισορροπίας, το τμήμα HR, και οι υπεύθυνοι διοίκησης ομάδων, μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό και παραγωγικό περιβάλλον προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Ο Δρ. Φώτιος Μητσάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Nottingham Business School, Nottingham Trent University. Δραστηριοποιείται επιστημονικά στον ευρύτερο χώρο της Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έρευνά του σχετίζεται με θέματα οργανωσιακής εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισφαλούς απασχόλησης, καθώς και με την αποδοχή της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο μέσω της υλοποίησης μέτρων κατάρτισης. Έχει αναγνωρισθεί πολλές φορές για την ερευνητική και διδακτική του προσφορά.