Η Brené Brown, βασισμένη σε πολυετή έρευνα, επαληθεύει στο βιβλίο της ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αναδεικνύει έντεχνα χαρακτηριστικά, όπως η ευαλωτότητα (vulnerability), η εμπιστοσύνη, το θάρρος (courage) και η ανθεκτικότητα.

Ο ηγέτης ορίζεται στο βιβλίο ως το πρόσωπο που αναγνωρίζει τις δυνατότητες των συνεργατών του και αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάπτυξής τους. Η ηγεσία, όμως, είναι συνυφασμένη με την ευαλωτότητα (vulnerability). Ένας τολμηρός ηγέτης έχει το θάρρος να αναγνωρίζει τα δυνατά αλλά και τα τρωτά του σημεία και μέσω της σύνδεσης με τα μέλη της ομάδας, να βιώσει μαζί τους καθημερινά, τις αξίες και την κοινή τους κουλτούρα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τους και το αίσθημα του ανήκειν.
Η συγγραφέας δίνει, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην ευαλωτότητα, που είναι ο πυρήνας όλων των συναισθημάτων. Δεν πρέπει να θεωρείται αδυναμία, καθώς μέσω των συναισθημάτων αυτών αναπτυσσόμαστε. Επιπροσθέτως, η ενσυναίσθηση είναι μία δεξιότητα που χαρακτηρίζει τις επιτυχημένες ομάδες, για την οποία, όμως, απαιτείται αρκετή πρακτική. Μέσω αυτής γινόμαστε καλύτεροι αρωγοί των άλλων. Ακόμα και αν δεν ανταποκριθήκαμε μία φορά έτσι όπως θα θέλαμε, πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί, ώστε να το μοιραστούμε με τον συνομιλητή μας.

Εκτός από την ενσυναίσθηση, η ακεραιότητα είναι καθοριστική και ορίζεται ως η διαδικασία της επιλογής του θάρρους, αντί της άνεσης. Για τον λόγο αυτόν, οι τολμηροί ηγέτες δεν αποφεύγουν την ανατροφοδότηση, αντιθέτως την επιδιώκουν, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις/προτάσεις ανά περίπτωση. Αυτή η πρακτική διευκολύνει την ανάπτυξη του ατόμου, επικεντρώνοντας την ενέργειά του στη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα, μειώνει την πιθανότητα να νιώσει αμυντικότητα. Τέλος, για να μπορέσει ο καθένας να χαράξει τη δική του πορεία μέσω της τολμηρής/θαρραλέας ηγεσίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους φόβους του/της, και να γράψει το δικό του/της φινάλε στην ιστορία που αφορά τον ίδιον/την ίδια αλλά και τους ανθρώπους που υποστηρίζει και τον/την υποστηρίζουν.