Το myData Connector, η SaaS λύση της Data Communication για τη διασύνδεση των μηχανογραφικών συστημάτων των επιχειρήσεων με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, βρήκε ευρύτατη και αυξανόμενη ανταπόκριση από πολυεθνικές εταιρείες και παίκτες της αγοράς, ιδιαίτερα στους κλάδους Auditing, Retail, Φαρμάκου & Ασφαλειών, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ από 01/01/2021.