Σημαντική διάκριση έλαβε η Data Communication η οποία κατέκτησε την 6η θέση μεταξύ των εταιρειών με 50-200 εργαζομένους και την 9η θέση στο σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, στο διαγωνισμό που διοργανώνει το Great Place to Work® Institute, για την ανάδειξη των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που η Data Communication διακρίνεται στο διαγωνισμό, γεγονός που επιβραβεύει τόσο την επένδυση που πραγματοποιεί η εταιρεία καθημερινά στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και την υπευθυνότητα που επιδεικνύει 24 χρόνια τώρα στους ανθρώπους της.

Η Data Communication σε όλη τη διάρκεια της πορείας της, τοποθετεί το ανθρώπινο δυναμικό της ανάμεσα στις στρατηγικές της προτεραιότητες επενδύοντας μακροχρόνια σε αυτό και στοχεύοντας στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή του. Στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας κυριαρχούν η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η επιβράβευση της επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες, ενώ στόχος είναι η θεμελίωση ουσιαστικών και παραγωγικών σχέσεων με τους εργαζομένους.

Επιπλέον, στην Data Communication, ενθαρρύνεται η συμβολή των εργαζομένων στην ανάπτυξη του οργανισμού με αξιοποίηση προτάσεών τους για θέματα βελτίωσης διαδικασιών, προϊόντων αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.