Λαμβάνοντας υπόψη την πολύτιμη εμπειρία της επιτυχημένης λειτουργίας της κατά την πρώτη φάση της πανδημίας του Covid-19, η Data Communication αποφάσισε να παρατείνει την εξ αποστάσεως λειτουργία της μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, έχοντας ως κύριες προτεραιότητες την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, καθώς και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία διασφάλισε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας του 97% του ανθρώπινου δυναμικού της, τόσο την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, όσο και την ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων της.

Παράλληλα, η εταιρεία κράτησε ψηλά το επίπεδο των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών της, ανταποκρινόμενη στις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, και παρέμεινε εξωστρεφής, συνδεόμενη σε συνεχή βάση με συνεργάτες, υποψήφιους πελάτες και υποψήφιους εργαζομένους. Ως εκ τούτου, συνεχίζει την εξ αποστάσεως εργασία και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέχρι τον Σεπτέμβριο, με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της να εργάζεται απρόσκοπτα.