Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού αναζητώντας ανάδοχο για έργο που έχει να κάνει με την παροχή συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της στρατηγικής και του μετασχηματισμού δραστηριοτήτων και διαδικασιών οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 2.340.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2023, στις 3 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο www.deddie.gr