Πρόσληψη 2.000 ατόμων, τεχνικών ειδικοτήτων, σε μονάδες και ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, στο ΑΣΕΠ βρίσκεται προς έγκριση αίτημα για 320 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 160 θέσεις στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Καρδιάς και 85 θέσεις στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΔΕΗ προχωρά στην κατανομή και των υπόλοιπων θέσεων, με βάση τις εποχικές ανάγκες κάθε μονάδας, ώστε τις επόμενες μέρες να σταλούν τα σχέδια των προκηρύξεων για έγκριση στο ΑΣΕΠ. Οι υπό έκδοση προκηρύξεις θα περιλαμβάνουν και θέσεις τεχνικού κυρίως προσωπικού και συγκεκριμένα τις ειδικότητες των ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ, μηχανοτεχνιτών ΔΕ, οδηγών ΔΕ, μηχανοδηγών ΔΕ κ.ά. Με πτυχιούχους, αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο νεοσυσταθείς φορέας ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.