Επίπεδα-ρεκόρ άγγιξε ο δείκτης RCI (Recruitment Confidence Index – Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας) κατά το α’ εξάμηνο του 2021, αντανακλώντας την αισιοδοξία των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων για το μέλλον της οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα του Alba, η οποία διεξήχθη τον Ιούλιο του 2021 και βασίστηκε σε περισσότερες από 137 αξιοποιήσιμες αποκρίσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, ο γενικός δείκτης RCI παρουσίασε αύξηση 17,1 μονάδων, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 130 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης εξειδικευμένου και στελεχιακού προσωπικού αυξήθηκε κατά 20,5 μονάδες, ξεπερνώντας τις 120 μονάδες. Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν ότι ο δείκτης RCI διαχρονικά εμφανίζεται να «προβλέπει» την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στη χώρα μας. Τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο αισιόδοξα (σχεδόν) από ποτέ (2ο υψηλότερο ποσοστό μετά την πρώτη μέτρηση πίσω στο 2007), ενώ ιστορικά χαμηλά κατέγραψαν και οι απαισιόδοξες απαντήσεις, οδηγώντας στο 4ο χαμηλότερο ποσοστό απαισιοδοξίας από την αρχή διεξαγωγής της έρευνας στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας

Σε ό,τι αφορά στην επίδραση της υγειονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις, το 1ο εξάμηνο του 2021, η έρευνα κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό «επιρροής» της κρίσης από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης τον Μάρτιο του 2020. Eλάχιστες πλέον επιχειρήσεις (μόνο το 6,6% όσων απάντησαν) προβλέπουν μέτρα μείωσης προσωπικού ως μέσο αντιμετώπισης της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά στην επιρροή της πανδημίας COVID-19 στις επιχειρήσεις, αν και αυτές εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά, η επίδραση που τους ασκείται φαίνεται ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θετική σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμη, πλέον αναμένουν η εξέλιξη της πανδημίας να επιδράσει περισσότερο θετικά παρά αρνητικά στο μέλλον των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην εξ αποστάσεως εργασία, τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται γενικά «διστακτικά», ωστόσο οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την εφαρμογή πρακτικών εξ αποστάσεως εργασίας οι οποίες ξεκίνησαν – κατά κύριο λόγο – κατά την πανδημία. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να κάνουν περιορισμένη χρήση των κυβερνητικών μέτρων διαχείρισης της πανδημίας: ένα ικανό ποσοστό δεν χρησιμοποίησε το καθεστώς αναστολής εργασίας για τους εργαζομένους, ενώ και από όσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση οι περισσότερες αναπλήρωσαν με δική τους πρωτοβουλία μέρος ή και ολόκληρο τον μισθό των στελεχών τους.