Το κλίμα αισιοδοξίας που φαίνεται να εδραιώνεται μεταξύ των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας, αποτυπώνεται στη διατήρηση του δείκτη RCI (Recruitment Confidence Index – Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας) σε σταθερά υψηλά επίπεδα για το α’ εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την έρευνα του Alba Graduate Business School – The American College of Greece, που διεξήχθη το χρονικό διάστημα Ιούλιος – Αύγουστος 2023 μεταξύ στελεχών εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο Δείκτης RCI, για το α’ εξάμηνο του 2023, διατηρήθηκε σε σταθερά υψηλά επίπεδα (136,7), καταγράφοντας ήπια πτώση κατά 1,7 μονάδες, από το ιστορικό ρεκόρ του 138,4 που σημειώθηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 2022.

Αντίστοιχα, μικρή πτώση καταγράφηκε και στον δείκτη εξειδικευμένου και στελεχιακού προσωπικού, ο οποίος βρέθηκε στις 130,9 μονάδες στο α΄ εξάμηνο του 2023 από 133,8 μονάδες που βρισκόταν το β’ εξάμηνο του 2022. Σύμφωνα με το Alba, παρά τη μικρή μείωση, η διατήρηση του γενικού δείκτη σε επίπεδα άνω των 130 μονάδων καθώς και του δείκτη εξειδικευμένου προσωπικού σε επίπεδα άνω των 120 μονάδων για πέντε συνεχόμενες μετρήσεις, επιβεβαιώνει την εδραίωση του θετικού κλίματος σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, η ήπια πτώση του δείκτη που παρατηρείται αφορά κυρίως τις ανησυχίες των στελεχών σχετικά με την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε νέο προσωπικό.

Η εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό. Το 66,1% των συμμετεχόντων προσδοκά αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους, ενώ πάνω από εννέα στις δέκα επιχειρήσεις (96,1%) εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να δώσουν κάποια – έστω και μικρή – αύξηση στον μισθό των εργαζομένων μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Η έρευνα RCI πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του Alba Graduate Business School – The American College of Greece με χορηγό την Continental και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ).